Foto: Kristofer Hedlund

En sann lagspelare blev Årets Projektledare 2018

Om oss Nyheter

2018-10-04

Mottagaren av COWIs pris Årets Projektledare inom samhällsbyggnadsområdet heter Jan-Christoph Norlander, ägare och VD Ulriksdal Fastighets AB. Priset fick han bland annat för sin förmåga att leda och driva projekt med flera och olika beställare genom partnering, en effektiv form av samverkan för att uppnå ett bättre gemensamt helhetsresultat.

- Juryn var helt enig i beslutet att ge priset till Jan-Christoph eftersom han har påvisat egenskaper som en riktigt bra projektledare behöver ha, säger Lars Erik Bjuhr, Senior HR Advisor på COWI och medlem i juryn.

 

Jan-Christoph Norlander är född 1973 och utbildad civilingenjör med inriktning mot Industriell ekonomi och organisation vid KTH i Stockholm. Jan-Christoph driver sedan januari 2018 egen byggkonsultfirma, Ulriksdal Fastighets AB, och erbjuder tjänster inom projekt-, bygg och projekteringsledning.

 

- Det här priset är viktigt för mig personligen och min framtida karriär eftersom det inspirerar mig att göra ett bra jobb och bidra till någonting positivt, säger Jan-Christoph som blev både överraskad och glad över priset.

 

Det är fjärde året i rad som COWI delar ut priset Årets projektledare till en person inom samhällsbyggnadsområdet – och precis som tidigare år skedde det vid Universums Talent Excellence Awards. Förutom äran att bli Årets Projektledare får vinnaren möjlighet att delta i COWI Academys internationellt prisbelönta projektledarutbildning.

 

 

Juryns motivering

Årets vinnare får priset utifrån hans sätt att leda och driva projekt med flera och olika beställare. Han har skapat ett engagemang för ett arbetsformen partnering, en effektiv form av samverkan där alla medverkande parter involveras för att uppnå ett bättre gemensamt helhetsresultat. Med flera projekt som pågår samtidigt och som anknyter till varandra har han tagit fram den totala kostnadsbilden där alla involverade får en ekonomisk helhetssyn. Jan-Christoph får även priset för sitt arbete med långsiktiga hållbarhetsfrågor där han arbetat för hållbara lösningar som ger bra miljöer att leva, arbeta och leka i genom att i tidigt skede fånga upp det som krävs för att uppnå klassning och certifiering i enlighet med Miljöbyggnad Guld.

 

Om priset Årets Projektledare

Det finns ett stort antal projektledare som gör ett fantastiskt viktigt jobb utifrån att engagera projektteamets medarbetare, driva för en gott ekonomiskt utfall för alla berörda i projektet, från beställare till leverantörer samt skapa långsiktiga och hållbara byggnader och anläggningar.

För att synliggöra dessa betydelsefulla personer har COWI tillsammans med Universum instiftat detta pris som i år delas ut för fjärde gången.


Kontakta oss

Pontus Haag profile picture

Pontus Haag
Head of Department
Communication, Sweden

Tel: +46 10 850 13 64