BÄTTRE TEKNIK FÖR FRAMTIDENS STÄDER

2020-08-31

Åtta av de mest lovande och innovativa teknikföretagen i världen har valts ut till acceleratorprogrammet Urbantech. Där får de möjlighet att anpassa och utöka sina lösningar under en intensiv och skräddarsydd accelerationsprocess tillsammans med COWI och andra företag.

Enligt FN förväntas upp till 70 procent av världens befolkning bo i städer år 2050. Detta skapar stora utmaningar och kräver nya innovativa och digitala lösningar som kan driva byggandet och stadsutvecklingen i en mer effektiv och hållbar riktning.

Det danska innovationsprogrammet Urbantech har skapats av COWI, VKR Holding/VELUX och EWII, med stöd av Realdania och danska Industriens Fond. Syftet är att hjälpa utvalda entreprenörer vidareutveckla sin teknik och verksamhet, samtidigt som de kan söka efter svar och lösningar på stora samhällsutmaningar, till exempel klimatförändringar och resursbrist.

INNOVATIVA PARTNERSKAP

Nu har åtta lovande och innovativa nystartade företag från hela världen valts ut till årets program. De kommer att bidra till utvecklingen av teknikbaserade lösningar för framtidens hållbara städer – i Norden och resten av världen.

De nystartade företagen har olika innovativa inriktningar – från avancerade material till nyskapande användning av sensorer, nya sätt att leda projekt och resurser i stadsmiljöer och inhämtning av strategiska insikter från dataflöden. Det handlar med andra ord om teknik med potential att tillämpas i anpassad skala som kan ge stora hållbarhetsvinster för städer världen över

COWI samarbetar med fyra av de nystartade företagen tillsammans med VELUX och EWII:

Breeze Technologies arbetar med artificiell intelligens och sakernas internet för att tillhandahålla hyperlokala data om luftkvalitet och klimat som kan hjälpa städer och företag att utforma mer effektiva planer för renare luft.

CAALA utvecklar digitala plattformar som hjälper projektutvecklare, portföljförvaltare och arkitekter att utforma energieffektiva och klimatneutrala byggnader.

InfoTiles tillhandahåller en plattform för hantering av sensordata, vilket kan vara relevant för både uppkopplade bilar, smarta byggnader och smarta vatteninitiativ.

VisiLean utforskar molnbaserade mobilappar som en plattform för effektiv planering och uppföljning av byggprojekt.

(Se den fullständiga listan över nystartade företag nedan)

DIGITALA FÖREGÅNGARE

COWIs vd Lars-Peter Søbye ser programmet som en möjlighet att lära av varandra:

– Morgondagens vinnare är de digitala föregångarna. Det gäller både små och stora företag. Och det råder ingen tvekan om att de utvecklingsmiljöer som finns kring de nystartade företagen är mycket inspirerande för COWI. Som företag får vi insikt i nya tekniker – även utanför vår egen bransch – och kan testa vår smidighet och kreativitet. Förra årets program visade hur mycket båda parter kan lära av varandra när det gäller att skapa innovativa lösningar som är både kommersiellt och miljömässigt hållbara, säger han.

URBANTECH SKAPAR AFFÄRSRESULTAT

Det här är andra gången Urbantech körs som program. Under den första rundan 2019 resulterade det i en rad pilotprojekt. Dessa omfattade transparenta solceller för användning på nya sätt, sensorer som förbättrar inomhusklimatet samt sensorbaserad teknik som minimerar geotekniska osäkerhetsfaktorer vid megaprojekt. Många nystartade företag upplevde dessutom att samarbetet var positivt för deras kommersiella utveckling.

FAKTA OM URBANTECH

Urbantech-programmet pågår i sammanlagt tre år. Varje år bjuds en rad nystartade företag inom området för stadsteknik in för att delta i ett tre månader långt accelerationsprogram med ett efterföljande program för alumner. Både danska och internationella nystartade företag kan ansöka.

Det här är andra gången programmet genomförs. Första gången var sommaren 2019. BLOXHUB kommer att vara den gemensamma arenan för alla fysiska evenemang, men på grund av COVID-19 kommer stora delar av programmet 2020 att anordnas virtuellt.

Syftet med Urbantech är att koppla samman den starka danska förmågan inom arkitektur, konstruktion och stadsutveckling med internationell expertis, tekniska innovationer och affärsutveckling.

Urbantech grundades av COWI, VKR Holding/VELUX och EWII, som alla investerar både tid, kompetens och resurser i programmet. Urbantech får också stöd av välgörenhetsorganisationerna Realdania och danska Industriens Fond.

Programmet drivs av Rainmaking i samarbete med BLOXHUB, Danskt Designcentrum, Danskt Arkitekturcentrum och Amazon Web Services. Rainmaking driver och stöttar programmet.

Läs mer på urbantechprogram.io

NYSTARTADE FÖRETAG I URBANTECH 2020

Breeze Technologies
Urbantech-pilotpartners: VKR/VELUX och COWI

Breeze Technologies är ett tekniskt ledande företag inom sensorer för luftkvalitet, data och analyser. Det nystartade företaget tillhandahåller hyperlokala data för luftkvalitet och klimat i syfte att hjälpa städer och företag att ta fram mer effektiva åtgärdsplaner för ren luft med hjälp av artificiell intelligens och sakernas internet.

CAALA
Urbantech-pilotpartners: VKR/VELUX och COWI

CAALA tillhandahåller en digital plattform som hjälper projektutvecklare, portföljförvaltare och arkitekter att utforma energieffektiva och klimatneutrala byggnader. Den digitala verktygslådan gör det möjligt för beslutsfattare att optimera miljömässiga och ekonomiska livscykelprestanda för nya byggnader och renoveringsprojekt, vilket är avgörande för att göra bygg- och fastighetsbranschen koldioxidfri.

CLIMAID
Urbantech-pilotpartners: EWII och VELUX

CLIMAID samlar data och kvalitativ användarfeedback om inomhusklimat och behandlar informationen för att skapa bättre levnadsmiljöer som är anpassade efter användarnas behov i realtid, och – sist men inte minst – sänka energi- och underhållskostnaderna för mer hållbara prestanda under den totala livslängden.

InfoTiles
Urbantech-pilotpartners: COWI och EWII

InfoTiles tillhandahåller en prisbelönt lösning som strömmar data via sensorer, underhållssystem, öppna datakällor och mycket annat, vilket möjliggör ständiga analyser och modellering i realtid. Därmed kan du agera utifrån den information som genereras av staden och infrastukturnätverken genom analyser och prognoser, vilket i slutänden möjliggör smartare och mer hållbara städer.

Linc
Urbantech-pilotpartners: EWII och VELUX

Linc är en digital infrastruktur för hållbara byggnader och städer. Genom utveckling av molnbaserad maskinvara möjliggör Linc detaljerad övervakning och styrning av energi och andra byggnadsparametrar. Anläggningsansvariga, energikonsulter och elbolag kan optimera resursförbrukningen med enkla verktyg genom att diagnostisera ineffektivitet, leta upp underhållsproblem och maximera användningen av rena förnybara energikällor.

Solartes
Urbantech-pilotpartners: VELUX och EWII

Solartes utvecklar smarta fönster som automatiskt reglerar inomhusklimatet och minskar energiförlusterna. Detta uppnås genom deras unika smarta material, som samlar in och lagrar solenergin under dagen och frigör energin som värme under natten.

VisiLean
Urbantech-pilotpartner: COWI

VisiLean är en tjänst för byggarbetsledning i molnet som möjliggör mer effektiv planering och uppföljning av byggprojekt. Det ger entreprenörer, kunder och arbetsledare en korrekt bild i realtid av projektets aktuella status.

WattGlass
Urbantech-pilotpartner: VELUX

WattGlass tillhandahåller innovativa och hållbara beläggningslösningar för glas och andra substrat som används i tillverkningsprocesser. Genom att byta ut farligt material erbjuder de en renare och säkrare produktionsmiljö med minskade driftskostnader. WattGlass beläggningar är helt vattenbaserade och använder kommersiellt skalbara processer för att leverera funktionella ytor i industriell skala.

PROGRAMPARTNERS

Realdania

Realdania är en välgörenhetsorganisation med cirka 155 000 medlemmar. Dess mission är att förbättra livskvaliteten genom att förbättra byggnadsmiljöerna – de fysiska omgivningarna i vår vardag. Sedan 2000 har Realdania stöttat fler än 3 350 projekt med mer än 18 miljarder DKK. Läs mer: realdania.dk

Danska Industriens Fond

Danska Industriens Fond arbetar för att stärka den danska industrins konkurrensförmåga. Detta sker inom områden som internationalisering, innovation, kompetensutveckling, utveckling och användning av ny kunskap och implementering av ny teknik. Läs mer: industriensfond.dk

COWI

COWI är ett ledande konsultföretag som skapar mervärde för kunder och samhället i stort genom vår helhetssyn – vi kallar det 360-graderslösningar. Med experter i världsklass inom teknik, miljö och ekonomi tar vi oss an utmaningarna ur många olika synvinklar i syfte att skapa mer sammanhängande lösningar för våra kunder. Läs mer: cowi.se

VKR Holding

VKR Holding A/S är ett holding- och investmentbolag. De skapar värde genom investeringar och ägande i företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter som är nyttiga för samhället. Produkterna tillför dagsljus, frisk luft och bättre miljö i människors vardag. VKR Holding är moderbolag för VKR Group, som omfattar affärsområden som takfönster och skylights (t.ex. VELUX), vertikala fönster och dörrar (t.ex. VELFAC och Rationel) samt solvärmeenergi (Arcon-Sunmark). Läs mer: vkr-holding.com

EWII

EWII-koncernen är det lokala energibolaget i den danska triangelregionen. EWII-koncernen hjälper till att skapa energibranschens framtid och spelar en viktig roll för utvecklingen av intelligenta lösningar och framtidens tekniker för hållbar energi. De gör ansvarstagande och visionära investeringar i utvecklingen av vårt samhälle. Läs mer: ewii.com

 

BILDER FÖR ANVÄNDNING I PRESSEN

Ladda ned bilder och logotyper i tryckkvalitet på vår pressida: urbantechprogram.io/press

Kontakta oss

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018