Ny BIM-modell ger bättre integration i järnvägsprojekt

Ett nytt samarbetsverktyg gör det möjligt att spara mycket stora mängder data från 3D-modeller och andra typer av informationsfiler från olika områden. Modellen har utvecklats av COWI och är tillgänglig för alla som arbetar med pågående järnvägsprojekt. Syftet med modellen är att öka flexibiliteten, spara tid och underlätta samarbeten.

16.05.2017

Det stora järnvägsprojektet för sträckan Ringsted-Fehmarn i Danmark är ett av de första infrastrukturprojekten där COWIs BIM-samarbetsmodell används.

Modellen kan lagra realtidsinformation och 3D-modeller från olika områden och från alla deltagande parter – entreprenören, leverantörer, olika COWI-avdelningar osv.

– 3D-elementen i standardprogram räcker ofta inte till, eftersom de inte fångar upp potentiella gränssnittskonflikter mellan olika arbetsområden. Det var anledningen till att vi utvecklade den här samarbetsmodellen som kan innehålla information om broar, vägar, vatten, installationer och andra relevanta områden i full 3D, säger Jesper Sørensen från COWI, som är BIM-chef för projektet.

– Tack vare den här modellen kan vi skapa en återgivning som är så noggrann att alla potentiella gränssnittskonflikter kan identifieras. Det ger oss mer flexibilitet, sparar tid och gör att samarbetet fungerar smidigare, säger han.

Den första delen av sträckan, från Ringsted till Nykøbing Falster, levererades nyss till entreprenören M.J. Eriksson.

3D-koordinering gör att konflikter kan upptäckas

Den långsiktiga planen är att COWIs BIM-samarbetsmodell ska kunna hantera 24 BIM-parametrar. För järnvägssträckan Ringsted-Nykøbing Falster används sju parametrar, varav en är 3D-koordinering.

– 3D-koordinering ger oss mycket bättre möjligheter att hantera gränssnittskonflikter, eftersom många konflikter inte syns förrän elementen visas på de höjder som de faktiskt kommer att placeras på. Sådana konflikter kan inte upptäckas med 2D-design, säger Jesper Sørensen.

För att underlätta arbetsprocesserna och dialogen mellan parterna utförs 3D-designgranskningar tillsammans med Rail Net Denmark och entreprenören i realtid, så att alla korrigeringar och tillägg kan anges direkt i modellen. Dessutom planerar COWI att integrera den fjärde dimensionen – tid –  vilket har testats med lovande resultat genom testprojekt i byggsektorn.

BIM kräver disciplin och konsekvens

Den nya programvaran innebär många fördelar för ett projekt, men det ställer också nya krav på projektteamet.

För att BIM ska fungera optimalt måste alla parter som levererar data till projektet hålla sig till de fördefinierade filstrukturerna.

– I den perfekta BIM-modellen skulle alla leverera sina designdata i 3D: allt från broar till elinstallationer och viltstängsel, säger Jesper Sørensen.

– Dessutom är det avgörande att allt är på plats i god tid före deadline så att vi hinner med att sammanställa alla data och åtgärda eventuella konflikter.

En gemensam branschstandard behövs

Søren Husted, Vice President för avdelningen Railways and Metros på COWI, är övertygad om att BIM kommer att ha enorma effekter på järnvägsbranschen, både vad gäller kvalitet och tidsåtgång. COWI har tagit ett viktigt steg med utformningen av BIM-samarbetsmodellen, men Husted menar att branschen behöver en gemensam modell och enhetliga leveransstandarder.

– Det är ett måste om vi ska kunna maximera värdet av BIM i branschen. Om vi hade en gemensam modell och gemensamma standarder skulle vi bara behöva utföra varje uppgift en enda gång, från planering till drift, och vi skulle slippa förlora stora värden när ett projekt går vidare till en annan aktör, säger Søren Husted.

– Nu har vi en egen samarbetsmodell, men så snart en gemensam standard har utvecklats kommer COWI att anamma den. Och vi bidrar gärna med våra kunskaper till den.

Kontakta oss

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018