Blockkedjeteknik kan ge ökad transparens I handeln med kaffe

2019-03-22

Kan tekniken bakom Bitcoin och andra kryptovalutor användas för att göra handeln med kaffe mer hållbar och transparent? Detta ska undersökas i projektledaren Asger Strange Olesens studie, som sponsras av COWIfonden och kommer att utföras i samarbete med Köpenhamns universitet bland andra. Perspektivet är inget mindre än en omstörtning av världshandeln med råvaror.

Danskarna är de tredje största kaffedrickarna i världen – fyra koppar per dag i genomsnitt. Utbudet av blandningar, rostningar och malningar är större än någonsin. Och konsumenterna tänker allt mer på hållbarhetsaspekten.

Men kan vi verkligen lita på märkningar som ”fair trade” och ”organiskt”?

”Inte tillräckligt. Faktum är att informationen på förpackningen sällan betyder så mycket. Det är en riktig djungel”, säger Asger Strange Olesen, projektledare hos COWI.

”Världshandeln med kaffe ligger i händerna på fyra–fem företag, och det finns inte mycket insyn i de transaktionskedjor som slutligen leder fram till kaffet i koppen. Hälften av bönorna i din förpackning med hållbart kaffe kan ha skördats under dåliga förhållanden, av bönder som kämpar mot fattigdomen, i områden med hög risk för olaglig regnskogsavverkning”, säger Asger Strange Olesen.

MINDRE MAKT ÅT MELLANHÄNDER

En blockkedja är kort uttryckt ett system för att dela och utbyta information i värdekedjor som inte kan kopieras eller manipuleras. Ett obegränsat antal användare kan delta i samma kedja utan att radera de andras bidrag, eftersom varje användare har en unik kod.

Med stöd från COWIfonden och i samarbete med bl.a. Köpenhamns universitet tänker Asger Strange titta på hur blockkedjor kan användas för att säkerställa större transparens i biobaserade värdekedjor. Projektet ska också fokusera på fysisk autenticitet, det vill säga samstämmighet mellan informationsflödet och det fysiska flödet av kaffe.

”Tänk dig att varje steg i kaffebönans resa – det vi kallar värdekedjan – registreras och dokumenteras utan möjlighet till manipulation längs vägen. Varje kund och inköpschef i en dansk matbutik kan skanna påsen med kaffebönor med sin smartmobil och se var bönorna odlades, vem som plockade dem och hur de fraktades till Danmark”, säger Asger Strange Olesen.

LÅNG VÄG FRÅN DRÖM TILL VERKLIGHET

Med större transparens kan köparna betala kaffeodlarna direkt i stället för att pengarna går till en massa mellanhänder. Hållbar produktion förväntas också öka, eftersom blockkedjan garanterar att bönorna verkligen är organiska när det står så på förpackningen.

Liknande försök görs med allt från hälsovårdsdata till den globala handeln med tonfisk. Men tekniken har ännu inte frambringat en övertygande framgångssaga som kan bana vägen för fler. En av utmaningarna är att konkurrerande företag är ovilliga att dela med sig av konfidentiell information.

”Blockkedjor är som internet för tjugo år sedan. Man är osäker på vad det egentligen kan användas till. Om den här premissen stämmer för kaffebranschen så kommer det att öppna massor av spännande möjligheter inom andra biobaserade värdekedjor, som majs, kakao och andra råvaror. Jag tror att företagen kommer att hoppa på tåget när pressen från politiker och konsumenter gör det tydligt att det är enda vägen framåt”, säger Strange Olesen.

FAKTA

  • Projektnamn: Hållbara leveranskedjor för biobaserade produkter – Att använda blockkedjeteknik för att driva fram hållbarhet i biobaserade leveranskedjor.
  • Projektdeltagare: COWI A/S, Köpenhamns universitet, IT-universitetet i Köpenhamn, Chalmers högskola, Världsnaturfonden, Peter Larsen Kaffe och Nordic Approach.
  • Period: 2019–2021
  • COWIfondens bidrag: 2 999 750 DKK.

Kontakta oss

Asger Strange Olesen
Associate Technical Director
Environment, Health and Safety, Denmark

Tel: +45 56402297