Brospecialist: De minsta designdelarna är de mest tillfredsställande

Destructor-bron i Bath omnämndes som "ett fint exempel på lyckad brodesign" vid viktiga Structural Awards i Storbritannien Projektledarna John Banks och Matthew Cartwright delar med sig av sina erfarenheter av de utmaningar som bron förde med sig.

23.11.2017

Destructor-bron i Bath har utformats av COWI och Knight Architects och uppförts av Britannia Construction. Den förbinder det pånyttfödda området Bath Western Riverside med A4 Upper Bristol Road över floden Avon i Storbritannien.

Den 400 ton tunga bron monterades tidigare i år genom en komplex process som innefattade en självgående modulartransportör som drev på bron bakifrån, samtidigt som den främre änden hölls upp av rullar på tillfälliga pyloner.

Här följer en kort intervju med John Banks, som var projektledare för planeringsfasen och Matthew Cartwright, som ledde detaljplanerings- och konstruktionsfaserna. De berättar om olika utmaningar och designval:

Vilken var den största strukturella utmaningen i projektet, och hur löste ni den?

En av de största utmaningarna var att välja den mest effektiva och eleganta strukturella formen för just den här platsen med dess begränsningar.

Platsen och brons konceptdesign utvärderades noggrant i början genom ett nära samarbete med arkitekten, så att vi kunde ta vara på platsens specifika egenskaper. Det ledde så småningom till att vi valde den okonventionella asymmetriska bågen.

Påverkades arbetet av att det utfördes på en plats som klassats som världsarv av UNESCO – och i så fall hur?

Stadens världsarvsstatus var en viktig faktor, men de lokala industrihistoriska egenskaperna för broplatsen var faktiskt ännu viktigare.

På den här platsen har man bedrivit tungt tekniskt arbete och metallarbete i flera generationer. Bron är ett genomtänkt byggnadsverk som återspeglar skickligheten och uppfinningsrikedomen i det arbete som utförts här.

Under utformningen var det också viktigt att ta hänsyn till den närbelägna Victoria Bridge. Den mjukt lutande kurvan i den översta ramstången är en naturlig pendang till upphängningskedjorna på Victoria Bridge, som har liknande proportioner.

Hur kan de andra lärdomar som dragits under design och konstruktion av den här bron komma till nytta i andra projekt?

Elegant design behöver inte vara dyr. Det går att förenkla konstruktionsprocesserna och samtidigt göra det lättare att uppnå riktigt bra resultat.

Vissa av de allra minsta designdetaljerna var också de roligaste att jobba med, till exempel på broräckena där vi lyckades förena modulär design med enkla, eleganta och dolda anslutningsmekanismer.

Om Destructor-bron

Destructor-bron byggdes som ersättning för en gammal, enfilig fackverksbro, och utgör en viktig trafikled för det nya bostadsområdet Bath Western Riverside där 2 000 nya bostäder planeras.

Bron kommer framför allt att användas av de som bor i området. Det är en 48 meter lång asymmetrisk stålbågbro med två lådbalkar. På bron planeras en tvåfilig motorväg, en bred gångväg och en cykelväg. Stålbågen bär upp ett kompositdäck med plana konsoler. De prefabricerade enheterna svetsades på plats i 24 delar.

Om Structural Awards

The Structural Awards uppmärksammar byggnadsingenjörer för deras innovationsförmåga och kreativitet och visar upp de senaste och mest avancerade projekten från hela världen.

Domarnas beslut grundas på byggteknikens kvalitet i projektet: kreativitet, innvovation, elegans och detaljarbeten i konstruktionen, samt vilka hållbara tekniker och metoder som använts. Dessutom beaktas projektets värde – såväl ekonomisk lönsamhet och det faktiska värdet som icke-finansiella värdeindikatorer.

Så här sa domarna om Destructor-bron:
– Destructor-bron har uppförts i närheten av äldre, mer etablerade broar i världsarvsområden. Det är en elegant bro för fordonstrafik, gångtrafikanter och cyklister, med genomtänkta, detaljerade och väl genomförda lösningar. Ingenjörerna har konstruerat en underbart enkel men tekniskt avancerad bro – ett fint exempel på lyckad brodesign."

Källa: IStructE.org

Kontakta oss

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018