Foto: BSK Arkitekter

COWI får förtroendet i utvecklingen av campus Albano

Albano i Stockholm ska bli ett vetenskapligt nav och bilda ett hållbart campus med utbildningsmiljöer för över 15 000 studenter och forskare. Här ska det också byggas cirka 1 000 studentbostäder och lokaler för kommersiell service. COWI har fått i uppdrag av Akademiska Hus, som är byggherre för universitetslokalerna, att ansvara för byggnadskonstruktion och geoteknik för tre av fyra byggnader.

​Området Albano i Nationalstadsparken på Norra Djurgården är en viktig pusselbit i utvecklingen av kunskapsregionen Stockholm. Målsättningen är att skapa en attraktiv utbildnings- och forskningsmiljö som utgör ett nav i sambandet mellan KTH och Stockholms Universitet. I Albano kommer det totalt att byggas cirka 150 000 kvm universitets- och högskolelokaler, varav cirka 50 000 kvm är avsedda för student- och forskarbostäder. Byggnaderna ska integreras i den kringliggande parkmiljön med gröna tak samt stora gröna terrasser.

COWIs uppdrag innefattar komplett systemhandlingsprojektering för byggnadskonstruktioner samt detaljprojektering av grundläggning och källare för tre av byggnaderna. COWI står även för det geotekniska underlaget till projekteringen av byggnaderna, gator och ledningar. Uppdraget innehåller utmaningar i byggnadernas komplexa geometri samt tunga konstruktioner som ska spänna fritt över stora hörsalar och aularum.

– Det känns roligt att vara med och bidra till utvecklingen av campus Albano, att omvandla området från ett nedlagt industriområde som det är idag, till en levande utbildningsmiljö med många gröna ytor, säger Johan Ström, projektledare på COWI.

–  Det är ett mycket intressant projekt och vi är glada över att ha fått förtroendet av Akademiska Hus. Denna typ av komplexa projekt som del i stadsutvecklingen ligger i linje med i vår ambition att kunna erbjuda rätt kompetens för att tillföra värden till projekt, säger Håkan Adelwald, divisionschef Byggnad & Fastighet på COWI.

Arkitekter för universitetslokalerna är BSK Arkitekter samt Christensen och Co Arkitekter.

Kontakta oss

Nanna Wang Carlsen
Group Brand & Employer Brand Manager
Communication, Denmark

Tel: +45 56404295