Foto: Sten Jansin

Campus Albano – ett hållbart campus och ett vetenskapligt nav

2023.05.29

Området Albano är en viktig pusselbit i utvecklingen av kunskapsregionen Stockholm. Här skulle det byggas ett vetenskapligt nav och ett hållbart campus med utbildningsmiljöer för studenter och forskare vid Stockholms universitet och KTH. 

I november 2015 gick därför startskottet för byggnationen av campus Albano. Med sitt strategiska läge, bara ett stenkast från Stockholms city skulle här en ny stadsdel växa fram som även stärkte kopplingarna mellan stadens universitet och city. 

Projekt Campus Albano med Akademiska Hus som byggherre kom till liv genom en gemensam ansträngning där vi fungerade som huvudkonstruktör för tre av de totalt fyra sammanbyggda husen. Dessa byggnader som tillsammans utgjorde hela 65 000 m² lokaler innehöll en variation av utrymmen – allt från sex stora hörsalar till undervisningslokaler, kontor, en restaurang, ett atrium och ett laboratorium.

Vårt uppdrag omfattade all systemstyrningsplanering för konstruktionsarbetet och detaljprojektera grundläggning samt källare för tre av byggnaderna. Dessutom stod vi för all stomkomplettering samt tekniska lösningar för fasad och tak. Utöver detta stod vi även för det geotekniska underlaget till projekteringen av byggnader, gator och ledningar. 

Ett projekt med flera utmaningar

Det saknades inte utmaningar i projektet. En av dessa var ett järnvägsspår som gick genom området och som skulle överdäckas med en gata.

— Den geometriska formen med krökta ytterväggar, indragna våningsplan, speciallösningar för solskydd, terasser och sedumtäckta tak krävde stor omsorg i detaljkonstruktionerna för själva klimatskalet, inte minst när det gäller fuktsäkerhet. Tack vare 3D-projektering kunde  vi studera processen och utförandet i detalj och hitta lösningar. Stora hörsalar i bottenplan med lokaler i flera våningar ovanpå resulterade i kraftiga stålfackverk. Dessutom medförde akustikkraven olika tekniska lösningar för uppfylla kraven för krävande forskningsverksamhet och lugna undervisningslokaler, men vi löste det på ett bra sätt tillsammans med kunden, säger Magnus Nilber Projektledare på COWI.

Albanotrappan en central punkt

Vårt uppdrag omfattades även av att samordna den centrala platsen Albanotrappan som ligger mellan två byggnader som är ritade av två olika arkitekter. Själva Albanotrappan ritades av en landskapsarkitekt och den ses som en centralpunkt och ett viktigt kommunikationsstråk mellan två av byggnaderna. 

- Albanotrappan har en central och viktig roll i projektet då dess syfte är att se till att du har ett flöde av studenter som på ett enkelt sätt kan ta sig igenom området och samtidigt skapa liv i det hela, säger Magnus Nilber.

Inflyttningen av studenter och forskare till Campus Albano inleddes 2021 och under hösten 2022 var den slutförd. Officiell invigning kommer att ske i september 2023.

Kontakta oss

Magnus Nilber
Vice President
Buildings, West, Sweden

Tel: +46 706 01 17 88