COPENHAGEN MALMÖ PORT FLYTTAR CONTAINERTERMINAL

15.02.2021

COWI och Rambøll blir tekniska rådgivare till Copenhagen Malmö Port (CMP) i det kommande utvecklingsprojektet i Ydre Nordhavn i Köpenhamn. COWIs och Rambølls uppdrag omfattar bland annat teknisk rådgivning inför etableringen av en ny containerterminal med tillhörande anläggningar och infrastruktur, etablering av kontor och administrativa anläggningar samt utrymmen för relevanta myndigheter.

Det var i september 2020 som CMP inledde upphandlingsförfarandet om teknisk rådgivning för framtida utvecklingsprojekt i Ydre Nordhavn i Köpenhamn, dit CMP inom några år planerar att flytta bland annat den befintliga containerterminalen på Levantkaj.

- CMP utvecklas hela tiden. Ett av våra större projekt just nu är utvecklingen av helt nya arealer i Ydre Nordhavn i Köpenhamn, inklusive byggandet av en ny containerterminal. Den befintliga containerterminalen i Köpenhamn har redan mycket hög kapacitet med sitt strategiska läge och tillhörande infrastruktur. Genom flytten av terminalen till Ydre Nordhavn förstärks detta ytterligare när nya och effektiva anläggningar etableras i anslutning till modern infrastruktur. Som en viktig framgångsfaktor i det här arbetet krävs erfarna och kompetenta tekniska rådgivare med hög kapacitet. Det har vi nu fått i form av COWI och Rambøll och vi ser verkligen fram emot vårt samarbete”, säger Povl Dolleris Røjkjær Ungar, COO hos Copenhagen Malmö Port.

Brian Foged, vice president för COWI:s avdelning Marine & Foundation Engineering, ser fram emot ett spännande samarbete med Copenhagen Malmö Port och Rambøll.

- Etablering och framtidssäkring av marin- och kustinfrastruktur är i fokus för vårt team inom vattenbyggnad, hamnar och kustteknik och vi ser verkligen fram emot att komma igång med uppgifterna. För att säkerställa bästa möjliga förutsättningar för CMP och alla användare av containerterminalen kan vi även utnyttja ytterligare kompetens hos våra kollegor inom transport-, energi- och byggdivisionerna samt Arkitema. Det är en ära att få vara med i utvecklingen av Ydre Nordhavn och hamnmiljön i Öresund.

Per Kristensen, projektchef hos Rambøll, ser också positivt på samarbetet:

- Vi är mycket glada att ha utsetts till teknisk rådgivare i det här projektet och ser nu fram emot att, i nära samarbete med CMP, utveckla det cirka 45 hektar stora området i Ydre Nordhavn för att skapa utrymme för framtidens hamnanläggningar i världsklass med fokus på innovativa och hållbara lösningar. Vi har med framgång varit rådgivare i samband med kryssningsterminal 4 och containerterminalen och ser nu fram emot att fortsätta det goda samarbetet, där vi kan erbjuda ett brett urval av områdesöverskridande rådgivningskompetens inom områdena hamn, byggnation och stadsutveckling. På så sätt kan vi hjälpa CMP att förverkliga sin vision om att utveckla framtidens hamn och stödja sin roll som tillväxtkatalysator i Öresundsregionen.

Samarbetet mellan COWI och Rambøll inleds direkt och avtalet gäller en fyraårsperiod, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

RAMAVTAL FÖR TEKNISK RÅDGIVNING:
Teknisk rådgivning för etablering av en ny containerterminal, inklusive konstruktion och infrastruktur, etablering av kontor och administrativa anläggningar och utrymme för bland annat behöriga myndigheter

VARAKTIGHET:
Fyra år med möjlighet att förlänga ytterligare två år

TEKNISKA RÅDGIVARE (TILLDELAT RAMAVTAL):
COWI, med Arkitema och Rambøll

Kontakta oss

Emma Wahlberg-Melvig
Head of Communication, Business Line International
Communication, Denmark

Tel: +45 56403896