COWI 90 ÅR - ETT JUBILEUM SOM FÖRPLIKTIGAR

2020-11-12

I stora delar av världen är det globala konsultföretaget COWI mest känt för sitt bidrag till projekt inom vattenförsörjning, infrastruktur och stadsplanering. År 2020 firade företaget 90-årsjubileum, något som enligt koncernchef Lars-Peter Søbye också medför ansvar.

Företagets första projekt någonsin var att renovera den slitna biografen Scala i Köpenhamn. Därefter följde projekten på rad för det danska teknikkonsultföretaget COWI, som genom åren har bidragit med tekniskt kunnande, projektering och innovationer till mer än 50 000 projekt i 175 länder.

Bland företagets internationella meriter märks stora infrastrukturprojekt i Indien och Afrika; världens största vattenreningsverk Kuryanovo i Moskva; utveckling av system för energiförsörjning och avfallshantering i Afrika och Asien samt ikoniska broar och byggnader som Hålogalandsbron i Norge, Stonecutters Bridge i Hong Kong, Mersey Gateway i Storbritannien och Oculus i New York. 

INGENJÖRSKONST SOM HÅLLER ÖVER TID

I Sverige har COWIs ingenjörer genom åren gjort avtryck inom hållbar stadsutveckling, infrastruktur, process och energi. Flera känner nog till köpcentret Emporia i Malmö, Karolinska institutets Aula Medica, Hisingsbron i Göteborg, Östermalms saluhall och Icehotel 365 i Jukkasjärvi.

COWIs koncernchef Lars-Peter Søbye anser att 90-årsjubileet manar till eftertanke:

– Att COWI firar sitt 90-årsjubileum är ett bevis på att vi lyckats hålla oss relevanta i dagens samhälle, samtidigt som vi legat i täten för framtidens utveckling. Varje gång vi bygger en bro måste den uppfylla ett aktuellt behov – men eftersom broar används under 100 år måste vi även tänka på och integrera lösningar som är hållbara på lång sikt.

Han fortsätter:

– Förmågan att tillsammans med våra kunder och partners bidra till ständig utveckling i stora delar av världen fortsätter att vara kärnan i COWIs verksamhet. Idag handlar det kanske mindre om broar och mer om att säkerställa grön omställning och hållbar utveckling i samhället. Ändå är uppgiften densamma: att föra fram vår expertis och hjälpa till att skapa innovativa lösningar. För det är när vi kombinerar vetenskap och teknik som vi verkligen kan skapa nya, framtidssäkra och hållbara lösningar som gör världen till en bättre plats att leva, säger Lars-Peter Søbye.

INNOVATION OCH SAMARBETE

Ett av de nya projekt som stakar ut COWIs kurs mot framtiden är det danska offentliga/privata samarbetet Power-to-X. Projektet går ut på att utveckla en tillverkningsanläggning för väte och e-bränsle som ska leverera 250 000 ton grönt bränsle till flygplan, fartyg och lastbilar.

I Sverige pågår ett samverkansprojekt med fem stora energiaktörer i Västsverige för att hitta sätt att transportera infångad koldioxid från anläggning till kajkant. COWI genomför förstudien för en gemensam lösning till effektiv och hållbar infrastruktur för infångad koldioxid.

COWI och EasyMining har samarbetat under flera år med utveckling och implementation av ny teknik för fosforåtervinning. Fosforbrytning orsakar stora miljöproblem. Men nu finns miljövänlig teknik där fosfor återvinns ur askan från förbränt avloppsslam. COWI designar och projekterar de första produktionsanläggningarna för processen.

Det är den här typen av samarbete vi behöver om vi ska kunna genomföra den gröna omställningen, säger Lars-Peter Søbye, som också sätter modern teknik som AI, sakernas internet och maskininlärning högt på företagets agenda.

Idag har företaget cirka 6 500 anställda på mer än 20 platser världen över. Huvudkontoret ligger i Lyngby, Danmark.

Kontakta oss

Nanna Wang Carlsen
Group Brand & Employer Brand Manager
Communication, Denmark

Tel: +45 56404295