Kunglig inramning när COWI deltar i Liveable Scandinavia

Tillsammans med representanter från företag och näringsliv i Danmark och Sverige och i närvaro av danska och svenska kronprins- och kronprinsessparet, deltar COWI i det dansk-svenska näringslivskonventet ’Liveable Scandinavia’ den 29 till 30 maj 2017 i Stockholm.

Under konventet deltar förutom kungligheter och näringslivsrepresentanter även statsråd från danska och svenska regeringen för att delta i diskussionen och presentationen av  gemensamma lösningar på utmaningar som urbanisering, digitalisering och klimatförändringar. Målet är att stödja dansk-svenska samarbetsrelationer i förhållande till den globala marknaden.

Näringslivskonventet ’Liveable Scandinavia’ är ett initiativ där Sverige och Danmark kommer att fokusera på hur länderna tillsammans ska möta framtiden när det gäller innovativa och intelligenta lösningar för hållbar stadsutveckling.

Med näringslivskonventet ser COWI goda möjligheter att synliggöra COWIs samlade kompetens och delta i givande diskussioner om framtida samarbeten.

– Idag har COWI inte riktigt samma position på den svenska marknaden som i Danmark, men vi vinner fler och fler av de stora urbaniserings- och infrastrukturprojekten i Sverige, eftersom vi lyckas sätta samman de rätta teamen inom olika sektorer och geografiska områden. Bland annat är COWI involverade i projektet Östlig förbindelse som binder samman Norra- och Södra länken i Stockholm, och vi jobbar även med Västlänken, som är en del av den omfattade stadsutvecklingen i Göteborg, säger Pär Hammarberg, vd för COWI Sverige.

– Urbaniseringen är en massiv tillväxtmotor. Under 2016 växte COWIs omsättning i Sverige med 10 procent, och vi förväntar oss att denna tillväxttakt kommer att fortsätta.

’Liveable Scandinavia’ kommer att fokusera på de tre huvudspåren: Intelligent Healthcare, Sustainable Cities och Modern Lifestyle

COWI deltar i programmet med föredraget Högre avkastning med hållbart byggande och i en paneldebatt om Sustainable urbanization.

Publicerad: 2017-05-29

Kontakta oss

Nanna Wang Carlsen
Group Brand & Employer Brand Manager
Communication, Denmark

Tel: +45 56404295