COWI förvärvar Stockholmsbaserat företag

Den 28 april 2017 förvärvade COWI Stockholmsföretaget Projektbyrån, som är specialiserat på projektledningstjänster. Förvärvet är en del av COWIs strategiska fokus på att stärka sin position i Stockholm och stärka tillväxten i Sverige och andra kärnmarknader för COWI.

24.03.2017

Förvärvet stärker COWIs kompetens för ledning av stora, komplexa urbaniseringsprojekt, vilket kommer att vara den främsta tillväxtfaktorn för COWI under de näramste åren.

COWIs koncernchef Lars-Peter Søbye är mycket nöjd med företagets utveckling på Stockholmsmarknaden och möjligheten att kunna erbjuda kunderna i byggbranschen och inom stadsutveckling en ännu bredare uppsättning kompetenser:

– Projektbyrån har ett starkt varumärke i huvudstaden och vår erfarenhet är att det är viktigt att vara välkända i branschen och att vara tillräckligt stora för att anses som en seriös aktör på marknaden i Stockholm. Och det gäller även på den svenska marknaden i allmänhet, säger han och fortsätter:

– Sverige och Skandinavien är hemmaplan för COWI. Vi är en stor aktör i Sverige, med över 1 000 medarbetare i bland annat Göteborg, Malmö och Stockholm, och nu får vi ytterligare 100 medarbetare i Stockholm.

Vi har nästan fördubblat tillväxten i Stockholm under de senaste tre åren och nyss vann vi dessutom kontraktet för det komplexa stadsutvecklingsprojektet Östlig förbindelse, den viktiga sista pusselbiten i ringleden runt Stockholm. Vi ser en enorm potential för ytterligare tillväxt.

Stor efterfrågan på bra projektledning

Projektbyråns nisch är projektledning, och de har utvecklat specialsystem för till exempel ekonomi och tids-/resurshantering som kan användas i såväl byggprojekt som stadsutvecklingsprojekt som innefattar en mängd olika discipliner.

Søbye säger: – Projektbyråns gedigna kompetens inom projektledning stärker COWIs ställning på ett område som blir allt viktigare. De senaste åren har vi sett att projekten blir allt större och mer komplexa. De kräver teknisk kompetens på en mängd olika områden, och dessutom mycket välfungerande projektledning och uppföljning.

För att vi ska lyckas är det helt avgörande att vi håller alla tidsramar och budgetar, att alla samarbetspartners i ett projekt får tydlig ledning och att vi kan hjälpa kunden att hantera en ofta väldigt brokig blandning av intressenter.

Viktig kompetens för alla marknader

Den här investeringen i ett svenskt företag är inte bara en investering i den svenska marknaden. 2016 lanserades COWIs nya affärsstrategi: One Step Ahead, där ett av de främsta fokusområdena var integreringen av kompetenser över alla typer av gränser mellan områden och länder.

– När vi lämnar anbud på stora infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekt i Skandinavien och i resten av världen är det oerhört viktigt att vi väljer rätt personer till teamet. Ett team kan bestå av kollegor från Sverige, Danmark och Indien som alla bidrar med sina expertkunskaper inom till exempel infrastruktur, miljö, energi och byggteknik.

Därför ser vi framför oss att Projektbyråns kompetenser kommer till nytta inom hela COWIs utbud och därmed stärker hela vår verksamhet, säger Søbye och fortsätter:  

– Vi letar kontinuerligt efter nya möjliga förvärv, men vi är noga med vilka företag vi riktar in oss på. För COWI handlar förvärv inte om att bli större, utan om att stärka företaget genom att lägga till precis de kompetenser som vi behöver.

Tillväxt på COWI

Förvärvet av Projektbyrån är en del av COWIs tillväxtstrategi fram till 2020. I början av mars publicerade COWI årets resultat för 2016, som visade markant tillväxt för såväl omsättning som resultat.

Projektbyrån Stockholm AB

Projektbyrån grundades 1993 och är ett ledande företag inom projekt- och byggarbetsledning. Företaget har för närvarande omkring 110 konsulter i Stockholm (där de flesta anställda arbetar) och Uppsala, och den årliga omsättningen är omkring 140 miljoner kronor.

Mer information: http://www.projektbyran.se/

Kontakta oss

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018