Foto: Marie Ullnert, Göteborg & Co

COWI följde upp miljöarbetet vid sommarens festivaler

2019.08.23

Sommaren ebbar snart ut och festivalerna börjar packa ihop. Gothenburg Culture Festival (tidigare Kulturkalaset) och European Choir Games är stora events i Göteborg under augusti. Festivalerna har höga miljöanspråk och för att se till att alla kravstandarder uppnås och att miljöarbetet möter de högt ställda miljömålen anlitades COWI för att genomföra tredjepartsrevisionen som ingår i miljödiplomeringen.

För att en festival ska bli miljödiplomerad ska bland annat hantering av transporter, avfall, energi, livsmedel och engångsmaterial hanteras på ett sådant sätt att det ger minsta möjliga miljöpåverkan. Det gäller både det som syns på festivalen som till exempel återvinning och möjlighet att fylla på vattenflaskor, till att arrangören bedriver ett systematiskt förbättringsarbete och har strukturer för miljöarbete inom den egna verksamheten.

– Maten som serveras ska vara ekologisk samt närodlad och det ska finnas vegetariska alternativ. Det ska vara möjligt att sortera och återvinna. Så långt det går ska engångsmaterial och plast undvikas. För att nämna några - listan över alla punkter är lång, berättar Maria Hedqvist, Hållbarhetsspecialist och Marknadsansvarig inom strategisk hållbarhet vid avdelning Vatten och Miljö Väst på COWI.

– Den stora utmaningen för miljöarbete på stora events är samordningen och vikten av tydliga instruktioner. En god miljöhållning måste löpa som en röd tråd genom hela evenemanget och alla som arbetar måste vara väl informerade om vad som är viktigt ur miljösynpunkt. Min bedömning är att båda festivalerna hade väldigt goda resultat, säger Maria Hedqvist.

Foto: Daniel Castro, Göteborg & Co

Mer information

Föreningen Svensk Miljöbas står bakom metoden för miljödiplomeringen som utfärdas av miljöförvaltningen i Göteborgs stad. Festivalerna arrangeras av Göteborg & Co.
COWI har ansvarat för tredjepartsrevisonen vid eventet, vilket innebär en oberoende granskning av miljöarbetet.

Kontakta oss

Stefan Bylin
Vice President
Water and Environment, West, Sweden

Tel: +46 10 850 23 93