COWI följer upp trafiksäkerhetsåtgärder vid skolor

2021-01-22

COWI har fått bidrag från Trafikverkets skyltfond för att undersöka hur nybyggda hämta-och lämnaytor vid skolor fungerar. Ett flertal skolor upplever problem mellan olika trafikantslag i samband med att föräldrar lämnar sina barn med bil vid skolan, med minskad trafiksäkerhet och trygghet som följd.

I projektet "Hur rör sig trafikanterna i anslutning till skolornas hämta/lämna ytor – efter genomförda trafiksäkerhetshöjande åtgärder?" ska COWI analysera trafiksituationen vid ett antal skolor med hjälp av bland annat DataFromSky och intervjuer med ansvariga kommunala trafikplanerare. Syftet med projektet är att svara på frågor såsom "Har trafikplanerarnas intentioner uppfyllts eller skapas konfliktpunkter som vid planering och projektering inte har förutsetts?" och "Gör användarna som vi tänkt eller hittar man sina egna vägar?"

Informationen från programvaran DataFromSky gör det möjligt att utläsa trafikanternas beteenden och i förlängningen faktiskt rädda liv. Under den hektiska morgonlämningen kommer DataFromSky kunna redovisa så kallade heat-maps. Heat-maps skapar en visuell bild över trafikanternas rörelser, hur hastigheten varierar, var konfliktpunkter uppstår med mera.

Figur 1 Trackning av trafikanter
Trackning av trafikanter med Datafromsky: bilar är markerat med rött, cyklar med blått och fotgängare med gult.

 

- Konfliktanalyser vid skolor har tidigare genomförts av bland annat COWI Danmark. Analyserna har oftast gjorts före en eventuell ombyggnation. Efteranalyser görs tyvärr sällan. Nu analyserar vi på djupet nyligen anlagda eller ombyggda skolor vilket förhoppningsvis kan visa om intentionerna för ombyggnationerna uppnåtts, säger Pernilla Sott, trafikplanerare COWI.

DataFromSky tar trafikanalysen till en ny nivå

COWI kan erbjuda avancerad trafikanalys med hjälp av video. Detta ger helt nya möjligheter för kartläggning av trafikförhållanden. DataFromSky kan ge information om rörelsemönster och vägval i komplexa miljöer, hastigheter, accelerationer, retardationer, köer och körbeteende.

DataFromSky samlar in data för varje trafikant 25 gånger per sekund och varje trafikants rörelser i hela videoinspelningen registreras noggrant. Analyserna genomförs med utgångspunkt i en video som spelas in med hjälp av drönare eller stationär kamera. Dessa data möjliggör mycket detaljerade analyser som kan belysa många aspekter som hittills varit omöjliga att förutse. Givetvis säkerställs att färdiga videor är anonymiserade och att inga individer eller fordon kan identifieras.

Figur 2 Hastighet
Hastigheten som hålls i ett område är en av de parametrar som Datafromsky kan visa.

Skyltfonden

De senaste tio åren har Trafikverket, via Skyltfonden, delat ut drygt 85 miljoner kronor till olika projekt inom trafiksäkerhet. Alla kan ansöka om medel och ambitionen är att stötta goda idéer som kan bidra till bättre trafiksäkerhet. Två gånger om året delar Skyltfonden ut pengar till olika projekt. Pengarna till Skyltfonden kommer från avgifter för personliga registreringsskyltar.

Kontakta oss

Pernilla Sott
Project Manager
Infrastruktur, Sweden

Tel: +46 10 850 15 69

Kontakta oss

Erik Frid
Senior Specialist Traffic Analysis
Civil, West, Sweden

Tel: +46 702 84 39 14