COWI hjälpte Göteborgs stad förvandla mörk park till en plats att ha picknick i

2019.09.19

Gärdsås mosse, i området Bergsjön i Göteborg, har genomgått en stor förändring. Från en mörk och något eftersatt park är det nu ett grönt område med belysta gångvägar, grillplatser, vattendrag och ett helt unikt uteklassrum. COWI har projektlett arbetet samt gjort miljöutredning och miljökontroll på uppdrag av Göteborgs stads Park och naturförvaltning. Den 21 september invigdes parken.

Magnus Stenberg, COWI, har varit projektledare för upprustningen av Gärdsås mosse och tycker att resultatet är väldigt lyckat.

– Upprustningen är ett stort lyft för de som nyttjar parken, det var mörkt och murrigt men nu är parken tillgänglig och öppen. Parken var rätt så eftersatt så när vi skulle muddra och schakta upp de två igenvuxna dammarna hittade vi till och med en bil i vattnet. Men nu kan man se personer som har picknick här i parken, det såg man inte förr, säger Magnus Stenberg, COWI.

Josefina Orlenius, miljökonsulter på COWI, har tillsammans Niclas Jacobsson (COWI) arbetat med miljöutredningar och miljökontroller i Gärdsås mosse.

- Vi har gjort sediment- och ytvattenundersökningar samt hanterat miljökontrollen i slutet av upprustningsarbetet. Vi stötte på en del svårigheter, en sådan var att ta hänsyn till det vattendrag som dagvattnet leddes till. Eftersom bäckarna är en del av dagvattensystemet så innehåller de föroreningar. Det fanns särskilda krav på att bottensedimenten inte skulle spridas vidare. I bäckarna så förändrades föroreningsbilden under tiden vi arbetade så föroreningar som tidigare funnits på en plats fanns helt plötsligt på en annan. Att vi hittade en bil i dammen försvårare såklart arbetet med muddringen och vattenreningen.

I parken finns nu också ett uteklassrum som har utvecklats tillsammans med arkitektstudenter på Chalmers. I det nya klassrummet kan barnen i omkringliggande områden ha undervisning i ute i naturen.

– Uteklassrummet går inte att jämföra med ett traditionellt uteklassrum och liknar inget annat i Göteborgs stad. Det ställde till det lite för mig eftersom det var oklart hur jag skulle besiktiga platsen – är det ett klassrum eller en lekplats?

Den 21 september inviger Göteborgs stad Gärdsås mosse. Helena Engvall, naturförvaltare på Park- och naturförvaltningen i Göteborgs stad, är glad att göteborgarna nu kan njuta av det nyupprustade naturområdet.

– Upprustningen av Gärdsås mosse handlar mycket om att bevara och utveckla naturen och den biologiska mångfalden i området men också om att ge alla barn och unga möjlighet att lära sig mer om djur och natur i en naturlig miljö. Vi är väldigt glada över det goda samarbetet i upprustnings-projektet och att vi nu kan erbjuda alla göteborgare ett fantastiskt naturområde att vistas i, säger Helena Engvall, naturförvaltare på park- och naturförvaltningen i Göteborgs stad.

Detta har gjorts i parken

  • Gallring av skog
  • Mötesplats med grill, hammockar och solstolar
  • Upprustning av befintliga grusvägar
  • Entréportaler med konstnärlig utsmyckning
  • Belysning längs med gångvägar
  • Uteklassrum tillsammans med Chalmers arkitektstudenter
  • Våtmarksmuddring och rening av vattnet i systemet.

Invigning 21 september

Lördagen den 21 september, kl 13-14.30, inviger Göteborgs stad Gärdsås mosse. Invigningen startar vid den nya mosaiktunneln under Ljusårsvägen där tal hålls och band klipps. Invigningen går sedan i kortege mot mötesplatsen i parken.

COWIs projektledare Magnus Stenberg kommer vara på plats under invigningen för att svara på frågor om upprustningen.


Kontakta oss

Pontus Haag profile picture

Pontus Haag
Head of Department
Communication, Sweden

Tel: +46 10 850 13 64

Kontakta oss

Josefina Orlenius
Engineer, Consultant, Coordinator
Water and Environment, West, Sweden

Tel: +46 732 30 64 45