COWI ingår avtal att förvärva Arkitema Architects och når toppen av den nordiska superligan

2018-11-29

COWI har ingått ett avtal om att förvärva Danmarks största arkitektföretag för ett tresiffrigt miljonbelopp. Målet är att skapa bättre, vackrare och mer sammanhängande lösningar inom stadsutveckling, liveability, klimat och hållbarhet.

– 1 plus 1 blir 3 i denna affär, säger COWIs CEO Lars-Peter Søbye: Vi har redan ledande positioner på marknaden var för sig, men tillsammans kompletterar vi varandra och kan leverera innovativa, integrerade lösningar som håller hög kvalitet till våra kunder. Dessutom ger det våra medarbetare nya utvecklingsmöjligheter.

COWI har för närvarande cirka 6 700 medarbetare, och Arkitema kommer den 1 januari 2019 tillföra cirka 550 nya medarbetare till företaget som en självständig affärsenhet.

Arkitema Architects arbetar med bostäder, urban design, kontor, vård- och utbildningsbyggnader, och är bland annat kända för Sluseholmen, ett stort stadsutvecklingsprojekt i Köpenhamns hamn.

Stark ägare – hög grad av självständighet

Arkitema Architects CEO Peter Hartmann Berg välkomnar förvärvet:
– Med COWI får vi en stark ägare som kan öppna nya marknader för oss och hjälpa till att utveckla vår verksamhet. Samtidigt bevarar vi vårt starka varumärke och företagskultur. Vi ser fram emot att presentera alla nya möjligheter för våra kunder och medarbetare.

COWIs CEO Lars-Peter Søbye motiverar särskilt uppköpet med kundernas krav på sammanhängande lösningar och de globala megatrender som innebär nya utmaningar men även möjligheter:
– Den omfattande urbaniseringen, klimatförändringarna och behovet av hållbarhet ställer ständigt högre krav på de lösningar vi levererar. Förvärvet innebär att vi i högre grad kan leverera hela spektrumet av teknik och design i ett enhetligt erbjudande med hög kvalitet.

Hos Arkitema har man kunnat konstatera att det pågått en konsolidering i branschen på senare år och att det blivit mer sällsynt med oberoende och självständiga rådgivare som partners i stora projekt. Dessutom är det attraktivt att bli en del av en koncern med stark skandinavisk bas och global räckvidd:
– Förvärvet säkerställer att vi alltid har en stark ingenjörspartner var vi än arbetar. Tillsammans kan vi vinna marknadsandelar både lokalt och globalt, drivna av urbanisering, digitalisering och klimatförändringar, säger Peter Hartmann Berg.

Arkitema kan med sin starka närvaro i bland annat Sverige vara med och stärka COWIs genomslagskraft på en rad lokala marknader.

Enkelhet för kunden

Särskilt privata byggherrar men även flera offentliga kunder efterfrågar konsulter som kan ta ansvar för hela projektet och inte bara delar av det:
– Vi har redan mycket kompetenta arkitekter som erbjuder rådgivning men med förvärvet av Arkitema tillförs specialistkompetens och en slagkraft som gör att vi blir bättre på att leverera det kunderna efterfrågar, och nu kan de få helheten från oss, säger Lars-Peter Søbye.

– COWI och Arkitema Architects är en bra kombination eftersom båda företagen är marknadsledande, sätter högt värde på professionalism och kvalitet, har en skandinavisk kultur och värderingar som matchar. Dessutom känner vi varandra från en rad projekt och har många års erfarenhet inom branschen, säger Peter Hartmann Berg.

COWI har funnits på marknaden i nästan 90 år, medan Arkitema fyller 50 nästa år.

Avtalet om förvärvet av Arkitema har skickats till den danska konkurrensmyndigheten som förväntas komma med sitt svar om ett par månader. Den innehåller en sekretessklausul om priset.

Kontakta oss

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018

Kontakta oss

Nanna Wang Carlsen
Group Brand & Employer Brand Manager
Communication, Denmark

Tel: +45 56404295