COWI-koncernen presenterar rekordresultat för 2020 

05.03.2021

Trots den globala covid-19-pandemin och stor osäkerhet på marknaderna under 2020 nådde COWI det bästa rörelseresultatet och kassaflödet någonsin. COWI går in i det nya året med rekordhög kundnöjdhet, en mycket stark orderstock och positiva förväntningar – inte minst tack vare de fortsatt enorma investeringar som görs världen över för grön omställning. 

COWI kan se tillbaka på ett år där verksamheten har gått stärkt ur coronakrisens prövningar och nått stora framgångar vad gäller flera nyckeltal: 

COWI levererade ett rekordhögt rörelseresultat (EBIT) på 350 miljoner DKK (med marginalen 5,5 procent), vilket är hela 65 procent bättre än 2019. Samtidigt nådde COWI sitt starkaste kassaflöde från verksamheten någonsin: 754 miljoner DKK, vilket nästan är en fördubbling jämfört med 2019 och ett nytt rekord för företaget. Omsättningen minskade med tre procent till 6 430 miljoner DKK, vilket framför allt berodde på avyttringen av COWIs kartläggningsverksamhet och den försvagade norska kronan. 

Rekordhög kundnöjdhet

Koncernchef Lars-Peter Søbye är glad över de goda resultaten och menar att de till stor del beror på medarbetarnas insatser och kundrelationerna.

- Det har verkligen varit ett utmaningarnas år såväl för våra medarbetare som för många av våra kunder. Men jag är oerhört imponerad och stolt över hur medarbetarna har anpassat sig och kämpat för COWI under den här krisen. Det vittnar om en enorm lojalitet och starka värderingar. Det har varit helt avgörande för att vi har kunnat nå så fina resultat.

- Samtidigt har våra relationer till kunderna stärkts. Vi har arbetat ännu mer proaktivt under krisen och förbättrat genomförandet av våra projekt. Och kunderna har belönat oss för det med bibehållet förtroende och positiv feedback: vår kundnöjdhet har aldrig varit högre, säger Lars-Peter Søbye. 

Han pekar också på hur de yttre omständigheterna faktiskt har bidragit till årets resultat: 

- I kriser blir det ofta så att man ökar takten vad gäller offentliga investeringar. Det gäller till exempel infrastruktur och nu även den gröna omställningen. Det är två områden där vi står starka och det har vi haft stor nytta av.

Orderstocken ökade med över 300 miljoner DKK

Ett större och mer målinriktat kund- och marknadsfokus, bland annat genom en ännu tydligare prioritering av särskilt utvalda anbudsunderlag, har också haft avgörande betydelse för årets resultat och orderstock:

- Vi lyckades vinna flera av de betydande projekt som vi verkligen fokuserat på, till exempel ramavtalet för DSBs ’Fremtidens S-bane’ och Houston Ship Tunnel Bridge i Texas. Samtidigt fortsätter den positiva utvecklingen med Arkitema, och tillsammans har vi vunnit högprofilerade projekt som utvecklingen av Boschs nya, hållbara huvudkontor i Ballerup.” 

- Det innebär också att vår orderstock har ökat med hela 327 miljoner DKK till 4,3 miljarder DKK, säger Lars-Peter.

Fokus på tillväxt och förvärv på kärnmarknader

I linje med COWIs fokus på utvalda kärnmarknader har företaget under 2020 investerat ytterligare i marknadsnärvaro i Storbritannien och Nordamerika. 

- Utöver Skandinavien är det här våra stora tillväxtmarknader framöver, och tack vare vår ökade finansiella styrka är vi väl positionerade för att välkomna nya medlemmar till COWI-familjen”, säger Lars-Peter och utvecklar:

 - I Storbritannien börjar vi nu verkligen se effekten av de massiva offentliga investeringar i bland annat infrastruktur som ska bidra till att få fart på ekonomin efter Brexit och efter pandemin. Vi har aldrig varit så aktiva på den brittiska marknaden som vi är i dag. Förra året växte vi med nästan 20 procent, anställde 60 nya medarbetare och vi är på väg att anställa ytterligare 80.

- Vi förväntar oss också att USA med Joe Biden vid rodret kommer att gå från ord till handling med omfattande investeringar i den slitna infrastrukturen och inom grön omställning i allmänhet, framför allt vad gäller förnybar energi. Redan nu märker vi att efterfrågan ökar på marknaden.”
Grön omställning är tillväxtmotorn 
Det är just den gröna omställningen som kommer att bli den verkliga tillväxtmotorn för COWI under de närmaste åren, och som gör prognosen ljus såväl för 2021 som på längre sikt:

- Pandemin kommer att fortsätta att sätta djupa spår i samhället och bland människor under större delen av 2021. Men samtidigt leder de riktigt stora trenderna, som klimatförändringar och urbaniseringen, till ständigt ökande och allt mer akuta behov av grön omställning och hållbara lösningar. I Danmark spelar COWI till exempel redan en viktig roll i flera ambitiösa Power-to-X-projekt och för de energiöar som planeras. Efterfrågan kommer också att öka inom alla de sektorer där COWI och Arkitema verkar.

Exempel på nya projekt 2020:

Danmark:

 • Köpenhamn: Ramavtal för DSB:s ”Fremtidens S-bane” 
 • Köpenhamn: Finscreeninganalys för Energistyrelsen av möjliga placeringar för energiön i Nordsjön, samt kostnads-nytto-analys av olika konstruktionstyper.
 • Köpenhamn: Rådgivning för digital utveckling för Metroselskabet: ett mer datadrivet arbetssätt för lösningar osv.
 • Nationellt: Ramavtal för Energinet om rådgivning gällande bygg- och anläggningsarbeten på Energinets anläggningar.
 • Köpenhamn: Arkitema har valts ut av FB Gruppen för att ta fram en översiktsplan för det nya bostadsområdet Søkvarteret – 161 000 kvm i den nya stadsdelen Nærheden i Høje-Taastrup Kommune.

Sverige:

 • Oxberg: Projektering av ny signaturbro vid Österdalälven tillsammans med Dissing+Weitling och Arkitema. 
 • Stockholmsområdet: Ramavtal för hållbar vattenhantering för vatten- och avfallsföretaget Roslagsvatten.  

Norge

 • Oslo: Ramavtal för Oslo Havn: COWI ska leverera ingenjörsrådgivning för en omfattande ombyggnad och omlokalisering för att skapa världens mest effektiva och miljövänliga hamn. 
 • Fuglevik: COWI ska leverera rådgivnings- och projekteringstjänster för en ombyggnad av vattenförsörjningsföretaget MOVARs reningsverk. 
 • Oslo: Arkitema har tilldelats uppdraget att rita Nye Aker Sykehus på totalt 171 000 kvm för Helse Sør-Øst RHF.

Internationellt:

 • USA, New Jersey: COWI hanterar den elektriska infrastrukturen inom Atlantic Shores-projektet för Shell och EDF. Arbetet omfattar transformatorstationer på land och till havs samt design och utformning av inter-, array- och exportkablar.  
 • USA, Texas: COWI deltar i projektet Vicinity Hurricane Flood Protection Project (HFPP), där vi bistår U.S. Army Corps of Engineers, Galveston District med ytterligare klimatsäkring av staden Port Arthur. 
 • Storbritannien, England: COWI har vunnit kontrakt på nästa fas av höghastighetstågförbindelsen High Speed 2 för konsortiet EKFB (Eiffage, Kier, Ferrovial Construction och BAM Nuttall) avseende detaljprojektering av ingenjörsarbeten på HS2.
 • Island, Reykjavik: Byggherrerådgivning för Betri Samgôngur/Vegagerðin i samband med en ny, högklassig kollektivtrafiklösning (Borgarlínan).

Se resultat och nyckeltal för COWI-koncernen 2020 här.

Kontakta oss

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018