Illustration från Trafikverket som visar hur entrén planeras se ut. Arbetsmaterial från 2020 - slututformning kan avvika.

COWI konstruerar ny stationsentré i Södra Häggvik

2022-09-14

Den nya stationsentrén kommer att tillgängliggöra kollektivtrafiken för närboende när Södra Häggvik i Sollentuna ska växa med flera tusen nya bostäder. COWI har fått uppdraget att konstruera byggnaden som ska stå klar 2026. 

Trafikverket har gett COWI i uppdrag att ta fram förfrågningsunderlag och bygghandlingar till Södra Häggviks nya stationsentré. Byggnaden har också en rampkonstruktion som ska säkra tillgängligheten till tågplattformen.

– Byggnaden är viktig för utvecklingen för Södra Häggvik som en ny stadsdel i Sollentuna. Inom COWI har vi lång erfarenhet av konstruktion och anläggning och i Stockholm finns mycket kompetenta medarbetare för det här projektet, säger Niloufar Moshiri, uppdragsledare på COWI. 

– För uppdraget krävs kompetens inom hus, byggnadsverk, arkitektur och järnväg. Det krävs mycket samordning mellan de olika teknikområdena för att säkerställa en säker och byggbar rampkonstruktion mellan järnvägsspåren.

I Södra Häggvik planeras nya kvarter med plats för upp till 5000 bostäder. Bygget av den nya stationsentrén väntas börja under 2023 och stå klar 2026.

– Södra Häggvik är kanske Sollentuna kommuns största stadsutvecklingsprojekt. En ny sydlig entré till Häggviks pendeltågsstation är en förutsättning för ett robust, framtidssäkrat och tillgängligt infrastruktursystem, säger Arne Nilsson, Projektledare på Trafikverket.

Han beskriver att uppdraget är utmanande eftersom byggnaden ska uppföras i en av Sverige hårdast trafikerade järnvägsdelar och på en mycket begränsad yta. 

– Det ska bli en robust stationsentré som parterna Trafikverket, Trafikförvaltningen, Sollentuna kommun och dess nyttjare är nöjda med. COWI tillhandahåller den organisation som krävs för uppdragets alla ingående delar som i många avseenden är komplex, säger Arne Nilsson.

Bygghandlingarna ska vara färdiga i april nästa år och COWI kommer också ha en uppföljande roll när projektet är klart. 

Kontakta oss

Pontus Haag profile picture

Pontus Haag
Head of Department
Communication, Sweden

Tel: +46 10 850 13 64