COWI och Atkins planerar delsträcka av ny järnväg Göteborg - Borås

2022-11-03

Den nya järnvägen kommer att möjliggöra snabbare och smidigare resor mellan Borås, Landvetter flygplats och Göteborg. COWI Sverige har, i partnerskap med Atkins, fått i uppdrag av Trafikverket att utreda och planera den delsträcka i projektet som går från stationen i Borås till kommungränsen till Bollebygd. Uppdraget bedöms vara värt cirka 200 miljoner kronor.

− Vi är stolta över att spela en viktig roll i ett projekt som kommer att innebära snabbare och mer hållbara resor på en av landets största pendlingssträckor. Det är ett stort och komplext projekt där vår breda kompetens och expertis i slutändan bidrar till en hållbar utveckling av regionen, säger Susanna Ohlin, Divisionschef Samhällsbyggnad på COWI. 

Uppdraget från Trafikverket är att leverera systemhandling, järnvägsplan och miljökonsekvensbeskrivning i enlighet med Trafikverkets planprocess. En järnvägsplan slår fast vilka markområden som ska användas för att bygga järnvägsanläggning och för dess drift och underhåll. I arbetet ingår även mark- och miljöutredningar som kommer ligga till grund för tillståndsprocesser. I projekteringsarbetet kommer stor vikt läggas vid aspekter kring ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. COWI och Atkins har tillsammans specialistkompetens inom mark och anläggning, järnvägsteknik, miljö, arkitektur och landskapsarkitektur och i projektet kommer omkring 25 teknikområden att vara inblandade.  

Järnvägsplanen ska levereras i början av 2026 och Trafikverket uppskattar att uppdraget är värt 200 miljoner kronor. COWI:s dotterbolag Arkitema är en del av projektet och ansvarar för att processleda den arkitektoniska utformningen av stationen i Borås vilket kräver stor insikt i hur Trafikverkets och Borås stads planläggningsprocesser behöver samordnas.

− Det här är ett prestigeuppdrag för oss på COWI där vår breda kompetens gör stor nytta i samhället. Det ligger helt i linje med vår strategi där vi vill hjälpa våra kunder att utvecklas i en mer hållbar riktning och vara en aktör som tar ansvar för att hitta lösningar på hållbarhetsutmaningar, säger Anders Wiktorson, VD COWI i Sverige.

− Vi är mycket stolta över att vi på Atkins kan bidra med bland annat vår starka järnvägskompetens i detta projekt. Att knyta städer närmare varandra genom en utökad infrastruktur som bidrar till ett hållbart samhälle ligger helt i linje med Atkins hållbarhetsstrategi – Engineering Net Zero, säger Johannes Erlandsson, VD Atkins i Sverige.

Den nya järnvägen har planerad byggstart 2025–27 och beräknas ta cirka 10 år att färdigställa. Den är en del av den planerade stambanan mellan Göteborg och Stockholm som kommer att avlasta de befintliga järnvägarna, så att fler gods- och pendeltåg kan köra på dem. Mellan Göteborg och Borås byggs totalt sex mil dubbelspårig järnväg. Det kommer innebära fler avgångar, kortare restid och punktligare tåg, vilket gör det enklare att bo, arbeta och studera i olika delar av regionen.

Kontakta oss

Fabian Bengtsson
PR Specialist
Communication, Sweden

Tel: +46 108502427