COWI och Käppalaverket 3.0

2023-04-28

Käppalaverket på Lidingö renar avloppsvatten från 11 kommuner. Dessa kommuner växer och samtidigt ställs allt högre miljökrav på reningsverk. Därför uppgraderas anläggningen - kapaciteten ska öka och utsläppen ska minska. 

Idag renas avloppsvatten från 700 000 människor och detta ska öka till 900 000. Samtidigt förbättras reningsprocessen så att utsläppen av kväve minskar med 40 procent, fosfor med 33 procent och organiskt material med 25 procent. COWI är en del av det spännande projektet som bidrar till att göra Östersjön renare.

Kontakta oss

Håkan Skoglund
Vice President
Buildings, East, Sweden

Tel: +46 108501472