Bild: Link Arkitektur

Lidl i pilot för ny världsunik certifiering för byggnader

Hållbarhet Nyheter

2018-08-30

Lidl driver utvecklingen av hållbara handelsfastigheter i Sverige och har idag några av världens grönaste handelsbyggnader med miljöcertifieringen BREEAM Outstanding. Nu tar Lidl nästa steg då en ny butik på Gotland blir pilot för den nya certifieringen NollCO2. Till sin hjälp för att nå de högt ställda kraven har Lidl anlitat COWI.

Sweden Green Building Council har tillsammans med branschen tagit fram en mycket krävande certifiering för klimatneutrala byggnader. Den nya certifieringen NollCO2 är ett nödvändigt steg för att Sverige ska nå sina klimatmål. Kraven är bland de tuffaste i världen och omfattar både materialtillverkare och byggentreprenörer genom att sätta gränsvärden för utsläppsmängderna från både produktfas och byggproduktionsfas, vilket är unikt.

Certifieringen prövas just nu i en pilotomgång och först ut för att certifiera är Lidl Sverige. Lidl är en föregångare inom hållbarhet i branschen och COWI har sedan 2015 hjälp dem BREEAM-certifiera alla sina nybyggda butiker.

– Vi har högt satta hållbarhetsmål för hela verksamheten, från råvaror och produkter till byggprojekt och butiker. Med NollCO2 vill vi fortsätta minska vår egen klimatpåverkan och bidra till utvecklingen genom att även ställa krav på våra leverantörer att minska sina utsläpp, säger Thomas Brattlöw, Fastighetsdirektör på Lidl Sverige.

Med pilotprojektet i Visby vill Lidl bana väg för klimatneutrala handelslokaler avseende byggmaterial, byggprocess och drift av byggnad och affärsverksamhet. Målet med den nya certifieringen är ett netto-noll-utsläpp under byggnadens livscykel där den skuld som arbetas upp under byggnadens livscykel kompenseras över tid med olika klimatåtgärder, exempelvis lokalt producerad förnybar energi.

Som Lidls samarbetspartner kommer COWI att styra och projektleda arbetet att ta fram de hållbara lösningar för byggnadens livscykel som klarar de högt ställda kraven i NollCO2. COWI kommer även bistå med expertis inom BREEAM, då byggnaden också ska certifieras med BREEAM SE 2017 till nivå Excellent.

– Vi är oerhört glada att än en gång kunna bistå Lidl i sin strävan att ligga i framkant inom hållbarhet. Genom att engagera sig i utvecklingen av ett av världens tuffaste certifieringssystem visar de att de menar allvar med sina mål, och banar även väg för andra företag, säger Torbjörn Nordgren, avdelningschef på COWI.


Kontakta oss

COWI employee Johanna Millander

Johanna Millander
Specialist
Water and Environment, Sweden

Tel: +46 10 850 13 73