COWI, Parsons, SYSTRA och Implement vann DSB:s ramavtal för Köpenhamns framtida järnvägsnät

2021-02-10

Joint venture-teamet bestående av COWI, Parsons och SYSTRA, med Implement Consulting Group som underkonsulter, har tecknat ett stort ramavtal med DSB.

Ramavtalet omfattar konsulttjänster för automatisering av lokaltågssystemet (S-banan) i Storköpenhamn. Kontraktet löper över åtta år, med möjlighet till två förlängningar på sex år vardera.

Syftet med kontraktet är att omvandla det danska lokaltågssystemet från en traditionell stadsbana till ett helautomatiserat transportsystem – Köpenhamns framtida järnvägsnät. Detta är ett av de mest omfattande optimeringsprojekt för kollektivtrafik i Danmark på senare år.

Omvandlingen kommer att bidra till ökad tillväxt och mobilitet i Köpenhamnsområdet, samtidigt som den gynnar en grönare stadsmiljö och ger plats åt fler passagerare.

Tvärvetenskaplig expertis säkerställer en lyckad omvandling

I den inledande fasen har DSB specificerat grunden för automatiseringen av S-banan. Enligt det nya avtalet kommer Joint venture-teamet att hjälpa DSB att genomföra omstruktureringen genom att bland annat utveckla en välplanerad och väl genomförd övergång till det automatiserade S-tågsystemet och skapa en effektiv och säker driftorganisation för de nya tågen.

Joint venture-teamet bidrar med kompetens och praktisk erfarenhet inom helautomatiserade transportsystem, inklusive tekniska krav, migrering av tekniska system samt planering och implementering av komplexa förändringsprocesser.

Jesper Andersen, programansvarig hos DSB:
- Att införa ett helt automatiserat lokaltågssystem är ett omfattande och viktigt projekt som kommer att gynna passagerarna och vara en viktig del i moderniseringen av kollektivtrafiken i Köpenhamnsområdet. Vid valet av konsulter lade vi stor vikt tidigare erfarenhet av liknande projekt. COWI-Parson-Systra Joint venture-team har stor erfarenhet av storskaliga järnvägsprojekt - både traditionella och automatiserade - vilket passar bra i det fortsatta arbetet med övergången till ett automatiserat lokaltågssystem.

Henrik Winther, Executive Vice President för Business Line Denmark, COWI:
- För COWI är detta ett historiskt projekt, och vi är otroligt stolta över att kunna hjälpa DSB skapa detta toppmoderna transportsystem i Storköpenhamn. Det kommer att bidra till att sätta standarden för många andra städer världen över som står inför liknande omvandlingsprojekt för sina järnvägar, och som vill uppfylla behovet av större kapacitet och framtidssäkra gröna lösningar.

Pierre Advani, Vice-President för Rail Transit Solution Europe, Parsons:
- I alla städer är kollektivtrafik en viktig del av mobilitetsplanen. Detta projekt kommer att förbättra kommunikationerna i Köpenhamnsområdet samtidigt som det skapar stort ekonomiskt och driftsmässigt värde för staden och DSB, Danske Statsbaner.

Jean-Charles Vollery, Chief International and Development Officer, SYSTRA: 
- SYSTRA är mycket glada över att få hjälpa DSB med framtidens S-banenät tillsammans med våra långvariga partners COWI och Parsons. Omvandlingen av ett så stort nät till helautomatisk drift är helt unikt i världen. För SYSTRA innebär det fortsättningen på mer än 15 års arbete med projekt i Danmark där vi hjälpt till att förbättra landets mobilitetslösningar.

Niels Ahrengot, Managing Partner för Implement Consulting Group
Vi är otroligt stolta över att ha valts ut för att bidra till att förverkliga den här fantastiska visionen: att skapa ett grönare transportsystem anpassat för framtiden.

Mer information om Joint venture-teamet:

COWI
Parsons
SYSTRA
Implement Consulting Group

Kontakta oss

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018