COWI projekterar Sveriges näst längsta järnvägstunnel

2023-04-18

COWI har vunnit Kolmårdsentreprenaden. På uppdrag av Trafikverket ska delsträckan av Ostlänken som går från Stavsjö till Loddby detaljprojekteras. En central del av uppdraget är att minimera projektets klimatavtryck. Delsträckan kommer också att ha Sveriges näst längsta järnvägstunnel. 

– Det är ett prestigeuppdrag för oss på flera sätt. Ostlänken är ett viktigt projekt som möjliggör smidigare och mer hållbara resor för många människor. Vår expertis används för att förverkliga ett stort infrastrukturprojekt på ett sätt som håller hög kvalitet och har ett så litet klimatavtryck som möjligt, säger Anders Wiktorson, VD för COWI Sverige.

Ostlänken är en dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping, byggd för tåg som kan gå upp till 250 km/h. När trafiken kommer igång 2035 kommer det bidra till större arbetsmarknadsregioner, smidigare arbetspendling och regional utveckling. 

Delsträckan mellan Stavsjö-Loddby i Norrköpings kommun innehåller flera utmanande delar för oss att detaljprojektera. Den åtta kilometer långa tunneln under Kolmården kommer att bli Sveriges näst längsta järnvägstunnel när den är klar*. Till den projekteras en lång servicetunnel, 19 tvärtunnlar och ett ventilationsschakt. Längs med delsträckan ingår dessutom 10 broar däribland en 760 meter lång landskapsbro över Nyköpingsbanan.  

Men vad är då COWIs uppdrag? Jo COWI vann i april upphandlingen att få utföra detaljprojektering och ta fram de handlingar som behövs för att handla upp entreprenör och därefter till byggnationen. Under byggskedet ska vi även vara ett stöd till Trafikverket.

I uppdraget ingår att vi ska hitta vägar att minimera projektets klimatpåverkan genom klimatsmarta tekniska lösningar och materialval. Från det beräknade klimatavtrycket i järnvägsplan fram till byggfasen, ska klimatpåverkan mätt i utsläpp av CO₂ reduceras med 62 procent. Arbetet med delsträckan ska också utföras på ett sätt som innebär minimal störning och påverkan på naturen, från friluftsliv till vatten och naturmiljö, under anläggningsskedet.

– Det är fantastiskt roligt att vi får spela en betydelsefull roll i utbyggnaden av Ostlänken som är viktig för en hållbar utveckling av regionen. Utbyggnaden ska genomföras med så lite avtryck som möjligt på miljö och klimat.  Vi har tillsammans med våra samarbetspartners den erfarenhet och expertis som behövs för att ta det ansvaret och vi ser verkligen fram emot att påbörja uppdraget, säger Susanna Ohlin, Divisionschef Samhällsbyggnad på COWI.

COWI utför uppdraget tillsammans med SYSTRA och Bjerking, totalt uppgår kontraktet till cirka 275 miljoner kronor under 10 års tid. De områden SYSTRA AB ansvarar för är BEST-K teknikerna, mark, del av tunnelprojekteringen och del av avvattningen. SYSTRA bidrar även inom uppdragsledning och uppdragsstyrning, samt inom BIM och byggbarhet. Bjerking bidrar med kompetens inom geokonstruktion, bergteknik, hydrogeologi och mätteknik. Eftersom hälften av sträckan kommer att gå genom en tunnel får Bjerking bland annat i uppdrag att ta nya och analysera prover.

Kontakta oss

COWI Enployee Susanna Ohlin

Susanna Ohlin
Senior Vice President
Cvil, Sweden

Tel: +46 10 850 27 52