COWI projektleder bygget för en ny reningsanläggning hos PetroPort

2021-05-11

PetroPort investerar i en ny reningsanläggning med syftet att både förbättra arbetsmiljön för personalen i hamnen och samtidigt garantera en låg miljöpåverkan som PetroPort har på miljön i stort. COWI har fått uppdrag på ett helhetsåtagande, vilket innebär ansvar att projektleda bygget.

I januari 2021 vann COWI uppdraget att för PetroPort projektleda bygget av en ny reningsanläggning. Denna reningsanläggning ska vid lastning av kemiprodukter hindra miljöfarliga och hälsoskadliga gaser att läcka ut. Detta kommer att förbättra arbetsmiljön för personalen och garantera en låg påverkan på miljön i stort. Utöver rening kommer man via anläggningen att kunna återvinna gaserna så att inget avfall skapas. COWIs uppdrag innefattar samtliga konsulttjänster som krävs för att handla upp, projektera och driftsätta den nya anläggningen.

- Det känns bra att vara del av ett projekt som verkar positivt för den globala miljöpåverkan och som också främjar den lokala arbetsmiljön, säger Johan Wikemark, marknadschef på COWIs industridivision och anbudsansvarig för projektet.

Tidigare reningsanläggning tas ur drift

Det finns sedan tidigare en reningsanläggning på plats. Eftersom den tidigare anläggningen börjar bli gammal har beslut tagits att ersätta befintlig anläggning med en ny som är både modernare och mer miljövänlig, för att fortsatt kunna erbjuda en trygg arbetsmiljö.

- Den nya anläggningen som vi ska bygga på plats ska egentligen göra samma sak men bättre. Det kommer förbättra arbetsmiljön hos PetroPort och ytterligare minska risken för utsläpp, säger Peter Forsgren, uppdragsledare på COWI.

I det nuvarande uppdraget för en ny reningsanläggning kommer COWIs tjänster innefattas av projekt- och uppdragsledning, inköpssupport, detaljprojektering av samtliga ingående teknikområden, byggplatsledning och support under driftsättning.

Just nu pågår detaljprojektering för projektet, nästa steg är att handla upp leverantörer och entreprenörer. Detta kommer ske under kvartal två och tre.

Fakta om PetroPort

PetroPort är ett hamnbolag i Stenungsund som ägs av kemiföretagen Borealis och Perstorp. PetroPort hanterar olika typer av kemiprodukter, både i vätske- och gasform, oljeprodukter och en ökande andel av förnyelsebara bränslen.

Bolagets organisation består i dagsläget av tio personer och hamnen är bemannad dygnet runt.

Källa: www.PetroPort.se

Kontakta oss

Johan Wikemark
Senior Market Director
Industry, Sweden

Tel: +46 739 74 45 82