COWI skapar lösning för olyckskorsning i Eskilstuna

2020-10-09

Trafikverket ger COWI uppdraget att göra en ny trafiklösning för det ökända Hammarbykorset i Eskilstuna. Projektet ska minska de svåra olyckorna i korsningen, minska antalet döda och svårt skadade, öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och uppnå en bättre hastighetsefterlevnad.

Hammarbykorset blir cirkulationsplats efter COWIs vägplan

– I ett första skede tar COWI fram en vägplan. Sedan utarbetar vi projekteringshandlingar så Trafikverket kan anlita en entreprenör för bygget. Den tredje och sista fasen handlar om byggplatsuppföljning, säger Per Reiland, gruppchef trafik och miljö på COWI.

Ungefär 20 personer ska vara inblandade i projektet. En färdig vägplan ska levereras och fastställas hösten 2021. Innan projektet fastställs av Trafikverket granskas det i ett slutgiltigt remissförfarande. I början av 2022 färdigställs förfrågningsunderlaget för att handla upp en entreprenör.

En vägplan är ett lagkrav och utgör den formella handlingen som beskriver hur man ska bygga och ger Trafikverket möjlighet att ta mark i anspråk. För COWI är affären värd mellan 3,5 och 4 miljoner, varav en del är rörlig. Bland konkurrenterna om upphandlingen fanns Sweco, Ramböll, Structor och Licab.


Kontakta oss

Per Reiland
Head of Section
Civil, East, Sweden

Tel: +46 705 08 06 13