Anna Berggren, marknads- och hållbarhetschef på COWI. 

COWI stärker upp inom hållbarhet

2022-12-22

Anna Berggren, idag marknadschef på COWI, får utökat ansvar som marknads- och hållbarhetschef. Precis som tidigare kommer hon att ingå i den svenska ledningsgruppen för att säkerställa framdrift i affären mot enbart hållbara intäkter. Genom att förena marknad och hållbarhet ska hållbarhetsagendan knytas ännu närmare affären. 

Anna Berggren kommer också ansvara för att driva innovation och att utveckla COWIs erbjudande inom den gröna omställningen. 

–  Vi har antagit en ambitiös strategi med målet att hundra procent av våra intäkter ska komma från hållbara projekt inom fem år. Anna har rätt förmåga att driva förändring och det är avgörande för att vi ska lyckas med vårt högt ställda mål. Hennes bakgrund och kompetens inom energisektorn passar väl ihop med våra ambitioner om att växa på marknaden för hållbar energi, säger Anders Wiktorson, Vd, COWI i Sverige. 

– Jag ser fram emot att vara en central del i vår omställning mot ett hållbart kunderbjudande. Vi har redan upphört med uppdrag som relaterar till fossila bränslen och det finns en enorm potential i marknaden för hållbar energi. Utmaningen är att få tag på rätt kompetens och vi söker intensivt efter nya medarbetare. Inom samhällsbyggnad och infrastruktur behöver kunderna utmanas att välja hållbara lösningar. Här finns det mycket att göra, inte minst i offentliga upphandlingar, säger Anna Berggren, marknads- och hållbarhetschef på COWI.  

Anna Berggren har en bakgrund inom energisektorn och hållbar energi i olika roller på såväl COWI som på energibolag Hon är utbildad kemiingenjör vid Chalmers.

Kontakta oss

Fabian Bengtsson
PR Specialist
Communication, Sweden

Tel: +46 108502427