COWI strategisk rådgivare när Castellum utvecklar Nordens främsta logistiknav på Säve flygplats 

2020-09-30

Castellum har expansiva utvecklingsplaner för området med målsättning att skapa ett av Nordens modernaste och största logistiknav, och ett område för innovation och utveckling med fokus på hållbara transporter och mobilitet. COWI har anlitats som huvudkonsult på strategisk nivå för att arbeta med strukturplan för området.

Castellum förvärvade Säve flygplats i december 2018 och fick därmed tillgång till ett utvecklingsområde om närmare 3 miljoner kvadratmeter mark. 

Inom en 10-årsperiod planerar Castellum att utveckla området etappvis och totalt bygga ca 800 000 kvm moderna logistik- och verksamhetslokaler. För den långsiktiga utvecklingen av området krävs nya detaljplaner. 

- Vi har varit grundliga när vi har valt ut vilka konsulter som ska hjälpa oss att fortsätta driva processen framåt för Castellum Säve, och det känns tryggt att ha COWI som strategisk partner i det här arbetet. Tillsammans ska vi göra verklighet av vår vision för området, att skapa ett flexibelt logistiknav och en plats för utveckling och test av framtidens hållbara flyg och autonoma fordon, säger Mariette Hilmersson, vd Region Väst på Castellum.

COWI har som huvudkonsult tillsammans med Krook & Tjäder som underkonsulter fått uppdrag avseende konsulttjänster inom strategiskt stöd, strukturplan och utredningar för program- och detaljplan.

- Det är mycket inspirerande att bidra till utvecklingen av ett av regionens mest spännande utvecklingsområden. Den unika mixen mellan flyg och landbaserade transporter kombinerat med logistik, energi och höga hållbarhetsambitioner ger området en komplexitet där vi får använda vår breda och djupa kompetens för att få fram den optimala lösningen för området, säger Lars-Bertil Ekman, strategisk rådgivare och uppdragsledare på COWI.

Kontakta oss

Jennie Karlsson
Head of Section
2112 Buildings, West, Sweden

Tel: +46 723 50 22 80

Kontakta oss

Johanna Rödström
Leading Project Manager Traffic Planning
Civil, West, Sweden

Tel: +46108501126