Cowi tackar nej till alla projekt med fossila bränslen

2022-01-25

Som först i branschen sätter det internationella konsultföretaget COWI som mål att ställa om sin verksamhet och få 100 procent av sina intäkter från hållbarhetsrelaterade projekt inom tre till fem år.

COWI tar ledningen inom hållbarhet

”Detta är ett av de starkaste åtagandena i COWIs historia, och genom beslutet att från och med nu inte ta på oss några projekt som medför utnyttjande av fossila bränslen blir vi globala föregångare inom vår bransch”, säger COWIs koncernchef Lars-Peter Søbye.

Med tanke på den pågående klimatkrisen behöver världen konkret handling för att kunna överlämna en hållbar värld som är beboelig för människor till kommande generationer. Därför kommer COWI att använda alla resurser till projekt som hjälper kunderna på vägen mot hållbarhet. Som först i branschen åtar sig COWI att inom tre till fem år få 100 procent av sina intäkter från projekt som bidrar till hållbarhet.

”Detta är ett av de djärvaste beslut vi har fattat under mina över 30 år på COWI. Men det är det rätta om vi på allvar vill tackla klimatkrisen, och det visar att vi sätter handling bakom orden”, säger COWIs koncernchef Lars-Peter Søbye.

Han fortsätter: ”Hållbarhet finns i COWIs DNA, vår nya vision och vår kommande strategi. Med vår stora expertis inom hållbarhet har vi ett särskilt ansvar att skynda på den gröna omställningen, och detta är samtidigt den största tillväxtmöjligheten i COWIs historia. Vi behöver vara redo för gröna projekt och för att stödja våra kunder med deras gröna omställning.”

Nya möjligheter

Lars-Peter Søbye är medveten om att det kommer att ha konsekvenser för vissa kunder och anställda och för företaget att inte längre jobba med projekt som rör fossila bränslen. Under 2021 utgjorde projekt kring fossila bränslen ungefär fem procent av koncernens omsättning, och omkring 45 procent av intäkterna kom från projekt som i dagsläget inte har något direkt samband med grön omställning. Det kommer att förändras, säger koncernchefen.

”Med en ny strategi följer både nya prioriteringar och nya möjligheter. Världen behöver fortfarande vägar och flygplatser, och vi kommer att hjälpa våra kunder med det, men vi måste och kommer att leverera lösningar som gör världen mer hållbar, oberoende av segment. Vi kommer fortfarande att samarbeta med de stora energiföretagen med deras gröna omställning men inte med projekt som innebär användning eller produktion av fossila bränslen. När det gäller exempelvis etablering av vindkraft till havs eller gröna vätgasprojekt står vi gärna till tjänst”, säger Lars-Peter Søbye.

Han tillägger att den strategiska omställningen även medför utvecklingsmöjligheter både för anställda på COWI och inom branschen i allmänhet.

Fokus på hållbarhet kommer att leda till tillväxt

Lars-Peter Søbye tror att den företagsekonomiska fördelen med att satsa alla resurser på hållbarhet kommer att uppväga den negativa ekonomiska effekten av att COWI lämnar alla projekt som involverar fossila bränslen.

”Genom EU:s gröna giv och de massiva investeringar som planeras i USA kommer omkring 800 miljarder euro och 1,75 biljoner dollar att avsättas för investeringar i grön omställning och hållbarhet. Sedan tillkommer att även pensionsfonderna kommer att investera miljarder i grön energi och infrastruktur. Genom att vi är en föredragen partner tack vare vår tekniska expertis och kundcentrering öppnas en mängd outnyttjade möjligheter för COWI och för våra anställda”, avslutar Lars-Peter Søbye.

Kommande steg i närtid

COWI kommer att genomföra redan avtalade projekt, men från och med nu kommer företaget inte längre att delta i anbudsinfordringar för nya projekt med fossila bränslen.

”För det första kommer vi att meddela våra kunder att inget kommer att förändras på kort sikt. Vi kommer självklart hålla löften och avtal som vi redan har ingått. För det andra är vi fullt medvetna om att världen fortfarande behöver olja och gas och att vi därför måste acceptera att våra kunder anlitar andra konsulter för att få hjälp med sina projekt med fossila bränslen. För det tredje kommer vi att ägna det mesta av vår tid åt att tala om alla andra, hållbara lösningar de behöver eftersom de måste snabba på sin omställning till gröna företag”, avslutar Lars-Peter Søbye.

Kontakta oss

 Søren Kragh Pedersen

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 20257018