COWI tecknar ramavtal med Roslagsvatten

2020-11-06

Nyligen signerade COWI och Roslagsvatten ett ramavtal inom vattenområdet.

−Vi är glada och stolta över att ha fått förtroendet att arbeta tillsammans med Roslagsvatten i deras viktiga samhällsuppdrag, säger Lisa Söderbaum, marknadschef Samhällsbyggnad öst på COWI.

Roslagsvatten är ett kommunalt bolag som levererar dricksvatten och renar avlopp för 130 000 medborgare, industrier och andra kommersiella verksamheter i Roslagen och Stor-Stockholm. Roslagsvatten tar även hand om hushållsavfall för runt 30 000 abonnenter och driver återvinningscentralerna i Österåker och Vaxholm.

I en snabbt växande region är det av stor vikt att grundläggande infrastruktur som vatten, avlopp och avfallshantering fungerar och byggs ut med hänsyn till naturen, havsmiljön och människor. 

−Vattentillgången påverkar våra liv väldigt mycket och är något vi ofta tar för givet. Gällande avlopp behöver kapaciteten öka samtidigt som utsläppskraven skärps, vilket kräver avancerade tekniska lösningar som vi på COWI kan erbjuda, säger Lisa Söderbaum.

Ramavtalet med Roslagsvatten gäller från och med nu och omfattar två områden. Det första gäller projektering av VA-ledningsnät inklusive pumpstationer och tryckstegringsstationer, dagvattenanläggningar och bräddningsmagasin. Det andra handlar om utredning av VA-anläggning, avloppsrenings- och vattenledningsverk, reservoarer-/dagvattenanläggningar.

- Roslagsvatten har ett starkt miljötänk och vi är glada och stolta över att få arbeta tillsammans med dem och bidra med vår erfarenhet och kunskap i deras viktiga samhällsuppdrag, säger Lisa Söderbaum.

Ramavtalet löper under fyra år och innebär att COWI tar ett viktigt steg i att öka sin närvaro inom vattenområdet.

-Vi står oss väl i konkurrensen vilket gör mig väldigt stolt. COWI levererar hög kvalitet vilket gör att vi får bra referenser. Det är avgörande för att vinna nya avtal och kunder, säger Lisa Söderbaum.

Kontakta oss

Lisa Söderbaum
Business Development Director
Civil, East, Sweden

Tel: +46 10 850 21 87