COWI utbildar Nexans Group för ökad säkerhet

2018-01-23

Kabeltillverkaren Nexans Group har valt COWI som leverantör av utbildningar inom säkerhetskultur och beteendebaserad säkerhet. Utbildningarna riktar sig till alla medarbetare på Nexans anläggningar runt om i Europa och målet för företaget är noll olyckor och en kultur där säkerheten alltid är en självklar del av arbetet.

- Det är ett spännande uppdrag där vi utformar innehållet tillsammans med kunden utifrån COWIs koncept inom MTO - Människa, Teknik, Organisation och HF - Human Factors, säger Anette Wedin som är säkerhetsspecialist på COWI och ansvarar för uppdraget.

COWI har tidigare med framgång utbildat personalen hos Nexans i Sverige. Det är därför Nexans valt att utöka samarbetet till att inkludera andra länder där företaget finns i Europa. Utbildningarna sätter människan i fokus och syftar till ökat säkerhetstänk inom Nexans för att på sikt minska antal olyckor och tillbud. Sedan tidigare har tekniska och organisatoriska åtgärder genomförts men man ser nu ett behov av att involvera medarbetarna ännu mer i arbetet.

Kunskap om kultur och språk är viktigt för att nå framgång och därför har COWI att utbildat nyckelpersoner inom Nexans säkerhetsorganisation, som sedan genomför utbildningar lokalt.

Det centrala huvuduppdraget är nu slutfört. Fortsättningsvis kommer COWI erbjuda hjälp till lokala ledningsgrupper som efterfrågar en introduktion av projektet för sina anläggningar.

Kontakta oss

Nanna Wang Carlsen
Group Brand & Employer Brand Manager
Communication, Denmark

Tel: +45 56404295