COWI vinner designkontrakt för stor avloppstunnel i Singapore

Tunnlar Nyheter

2018-05-17

I samarbete med CPG Corporation har COWI tilldelats designarbetena för kontraktet T-09 i fas 2 av DTSS-projektet, Deep Tunnel Sewerage System. Kontraktet tilldelades av Leighton Asia som i sin tur har kontrakt med kunden Singapores nationella vattenmyndighet (PUB).

Uppdraget innefattar design av en 7,9 km lång del av en avloppstunnel, med en inre diameter på 6 meter samt schakt, hydrauliska strukturer och andra konstruktioner för avloppssystemet.

Fokus på Sydostasien

COWI har omfattande erfarenheter av stora avfallsprojekt genom framgångsrika design- och byggsamarbeten med multinationella underleverantörer i Abu Dhabi, Doha och London.

Det här kontraktet är det första för COWIs nyöppnade kontor i Singapore. Det multinationella konsultföretaget har nyligen presenterat sitt bästa ekonomiska resultat någonsin, och planerar att utöka verksamheten med särskilt fokus på Sydostasien.

– Det här är ett oerhört viktigt kontrakt för COWI, säger Andy Sloan, Executive Director för COWIs tunnelverksamhet i Storbritannien och Sydostasien. – Vi är mycket glada över att få samarbeta med Leighton i det här projektet med stora tekniska utmaningar. Tack vare det här kontraktet expanderar vi från vår bas i Hongkong in på marknaden i Singapore, där vi tror att vi kan skapa stora värden för såväl underleverantörer som kunder.

Unika utmaningar

Singapore är en av världens mest tätbefolkade städer, vilket innebär stora designutmaningar. Arbetsområdet präglas av stora begränsningar. De geologiska förhållandena kräver att djupa schakt tas upp i närheten av viktig befintlig infrastruktur.

Inom ramen för det här designkontraktet kommer COWI och CPG att samarbeta nära med Leighton Asia för att ta fram lösningar på de här utmaningarna. Bland annat utreds möjligheterna att kombinera tillfälliga arbetsschakt för att minimera markexploateringen och skapa markförstärkningar som minimerar effekten på närliggande strukturer.

En investering för framtiden

Singapore genomför fas 2 i DTSS-projektet för att uppfylla långsiktiga behov av uppsamling, rening, återvinning och sanering av avloppsvatten. De djupa tunnlarna i fas 2 kommer att anslutas till de befintliga djupa tunnlarna från fas 1, som går genom östra Singapore, och det allmänna avloppssystemet. Därmed skapas ett enda, enhetligt system. När fas 2 har slutförts 2025 kommer hela Singapore att ha nytta av DTSS.

Inom systemet används djupa avloppstunnlar där gravitationen leder avloppsvattnet till återvinningsanläggningar. Där renas vattnet till ultrarent, höggradigt, återvunnet vatten (s.k. NEWater) eller leds ut till havs genom utloppsledningar.

I fas 1 av DTSS som slutfördes 2008 byggdes en 48 kilometer lång, djup avloppstunnel genom östra och norra Singapore samt en ny återvinningsanläggning i området Changi. Tunnlarna lutar nedåt mot anläggningen, vilket gör att inga pumpstationer behövs.

Fas 2 kommer att innefatta en ytterligare djuptunnel genom västra Singapore. Den mäter totalt 40 kilometer, börjar på 35 meters djup under Keppel Road och följer Ayer Rajah Expressway (AYE) hela vägen till Tuas Road där den avslutas på 55 meters djup. Kontraktet T-09 innefattar en viktig, central del av tunneln i området Pandan Gardens.

Fas 2-tunnlarna kommer att fodras med MIC-resistent betong och HDPE-plast (High Density Polyethylene) som skydd mot korrosion. Fiberoptiska kablar läggs in mellan lagren i det här betongfodret så att tunnlarnas strukturella integritet kan övervakas på distans.

PROJEKTINFORMATION

KUND

PUB, Singapores nationella vattenmyndighet

Entreprenö:

Leighton Asia

Ingenjörstjänster:

COWI, i samarbete med CPG Corporation

Kontakta oss

Emma Wahlberg-Melvig
Head of Communication, Business Line International
Communication, Denmark

Tel: +45 56403896