COWIs ingenjörer bygger gångbro i Rwanda

COWIs ingenjörer bygger gångbro och utbildar människor på Rwandas landsbygd med Bridges to Prosperity.

Den isolerade byn Rugusa i Rwanda har nu blivit mindre isolerad, i och med invigningen av en ny 60 meter lång gångbro över Akanyaru-floden. Den har byggts av ett team med 10 personer från konsultföretaget COWI och den icke-statliga organisationen Bridges to Prosperity. Efter försenade timmerleveranser, problem med svåra terrängförhållanden och dagliga skyfall med åska jobbade fem COWI-medarbetare från London (tidigare Flint & Neill) och fem från Köpenhamn outtröttligt tillsammans med ett lokalt byggteam, så att hängbron blev färdig på bara två veckor.

Rugusa har 850 invånare, och 20 människor har dött här för att det saknas en säker övergång över Akanyaru-floden. Bara under 2016 miste tre människor livet. Under regnperioden kan barnen inte ta sig till skolan, och dessutom kan bönderna inte komma till marknaden för att handla med djur eller det de skördat. Tidigare löstes problemet genom att byinvånarna lade en tillfällig timmerkonstruktion över floden, men den översvämmades ofta och ibland spolades den bort helt. Den nya Rugusa-bron ger byns invånare säker tillgång, året runt, till utbildning, ekonomiska tjänster och vård, under många år framöver.

Förutom själva byggarbetet engagerade sig teamet i att lära ut färdigheter och dela kunskap med de lokala arbetarna. Faustin, en lokal arbetare som deltog i projektet, samarbetade nära med COWIs Construction Manager för att lära sig att använda olika eldrivna verktyg, att läsa tekniska ritningar och att arbeta på hög höjd, och han bidrog i hög grad till arbetet med att montera brodäcket. Tack vare den lön, de kunskaper och den erfarenhet han samlade på sig under Rugusa-projektet kan Faustin börja på ett ingenjörsprogram vid universitetet till hösten. Viviane, en annan lokal arbetare från Rugusa, kommer att ha nytta av de tekniska färdigheter hon lärde sig under Rugusa-projektet i sitt arbete med Rwandas offentliga vägar.

Innan teamet kom till landet byggde de lokala arbetarna upp underkonstruktionen, vilket innefattade utgrävningar, murade bärlager, pyloner och kabelförankringar. Underkonstruktionen innefattade också uppgifter som att välja rätt kabelnedhäng för att uppnå tillräcklig frigång över högvattennivån, prefabricering av däck och räcken samt återfyllnad av cirka 90 kubikmeter av gravitationsfundamentet med stenfyllning.

Bron har fyra kablar med diametern 1¼ tum som förankrats i gravitationsfundament i flodbankerna. Två kablar används för gångbanan och två kablar används som räcken. Större delen av brodäcket prefabricerades för att minimera mängden arbete på hög höjd. Svängsystemet består av en SHS-ståltravers med träslåar och plankdäck placerade longitudinellt längs med spannet. För att göra bron lättare att bygga prefabricerades också räckena och ett kantsegment före monteringen – en metod som COWI-teamet föreslog och genomförde.

Ian Firth, ordförande i Bridges to Prosperity UK Trust och chef för COWIs broverksamhet i Storbritannien, säger: – Vi är väldigt stolta över teamet som just har kommit hem från Rwanda. För invånarna i Rugusa är den här bron är så mycket mer än bara en byggkonstruktion över floden. Den kommer att bidra till ekonomiskt välstånd och ge bättre tillgång till vård, utbildning och marknader – och framför allt ökar säkerheten för hela byn

Det här är det femte Bridges to Prosperity-projektet i världen som COWI har arbetat med: tre i Rwanda, ett i Nicaragua och ett i Panama.

Om Bridges to Prosperity

Bridges to Prosperity lär lokalinvånare i byar och samhällen att bygga gångbroar över svårforcerade floder, så att de får bättre tillgång till vård, utbildning och marknader. Organisationen samarbetar med företag, sponsorer och yrkesmänniskor. Vi befäster värdet av vårt arbete genom vårt engagemang i lokalsamhället och bron, som består långt efter invigningsceremonin.

Sedan grundandet 2001 har över 200 gångbroprojekt genomförts eller fått stöd av organisationen i totalt 20 länder, och över en miljon människor har fått nytta av projekten. Bara i Rwanda har över 300 broar som behöver åtgärdas identifierats, och tio broprojekt är redan inplanerade 2017.

Kontakta oss

Ida von Huth Friis
Specialist
Communication, BL International, Denmark

Tel: +45 31502850