Foto: Nordic – Office of Architecture

COWIs tillväxtkurva fortsätter uppåt

​​COWI fortsätter i positiv riktning 2017, med ökande omsättning och flera prestigefyllda projekt i orderboken. Vår tillväxt fortsätter att drivas på av urbaniseringen såväl på hemmaplan i Skandinavien som internationellt. Vi har en välfylld orderbok för många olika marknader och branscher, och COWIs framtid ser mycket ljus ut.

04.09.2017

Under det första halvåret 2017 uppgick COWIs omsättning till 3 068 miljoner DKK, vilket är en ökning med tre procent jämfört med samma period 2016. COWIs vinst före räntor, skatt, av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 183 miljoner DKK, och rörelseresultatet (EBIT) blev 88 miljoner DKK. Företagets kassaflöde uppgick till 133 miljoner DKK.

– Vi fortsätter på den bana som vi fastställde i affärsstrategin för 2020, och än en gång har vi ökat vår omsättning. En av de främsta orsakerna är vårt fokus på att stärka samarbetena mellan olika områden och vår förmåga att vinna stora projekt, säger Lars-Peter Søbye, koncernchef för COWI.

– Jag kan också konstatera att vår ekonomiska stabilitet har stärkts ytterligare, i och med att kassaflödet har ökat med 29 procent. Vad gäller våra intäkter är EBITDA jämförbar med samma period förra året, men ännu har vi en bit kvar till den nivå där vi vill vara. En av anledningarna till detta är utmaningarna vi har mött i Nordamerika där det första halvåret gav ett svagt resultat, men vi har också sett en positiv trend under de senaste månaderna. Vår orderbok har ökat med fem procent (genomsnitt för alla COWIs områden), och därmed kan vi sannolikt nå våra mål för 2017 och vidare mot 2020, säger han.

Gränsöverskridande samarbeten är avgörande

De synergieffekter som kommer av att välja precis rätt team för stora projekt, med medlemmar från olika specialområden och olika delar av världen, har gett COWI avgörande konkurrensfördelar under de senaste åren.

– Vi vinner genom att samarbeta mellan olika regioner och olika affärsområden. Ett exempel på det såg vi i juni, när vi inom ett joint venture-samarbete vann COWIs hittills största vattenkontrakt för ett brittiskt utvecklingsprojekt i södra Afrika. I juni vann vi också ett designkontrakt för en petroleum- och cementterminal i Alaska. I början av året vann vi dessutom kontraktet på den första fasen av det prestigefyllda stadsutvecklingsprojektet Östlig förbindelse, som utgör den sista delen av ringleden runt Stockholm, säger Søbye.

Stark ställning på flera marknader

Under det första halvåret förvärvade vi också det Stockholmsbaserade företaget Projektbyrån. Det gav oss ett värdefullt tillskott i form av kompetens inom projektledning, samtidigt som det stärker COWIs närvaro i huvudstaden – och därmed på hela den viktiga svenska marknaden.

Søbye är mycket nöjd med företagets stärkta konkurrenskraft, som märks tydligt på alla områden:

I dagsläget arbetar vi med många av de absolut mest intressanta och prestigefyllda projekten inom alla våra marknader och områden. Vi har bland annat två stora pågående projekt i London: tunnelförbindelsen Lower Thames Crossing och Thames Tideway, en 25 kilometer lång avloppstunnel som ska förhindra översvämningar till Themsen.

Dessutom är vi det första danska företag som involverats i det största infrastrukturprojektet som någonsin genomförts: det kinesiska projektet för att skapa en modern Sidenväg i megaformat. Sedan får vi inte glömma att vi är en av två finalister i tävlingen om att återuppbygga regeringskvarteren i Oslo efter terroristattacken 2011. Att COWI blir "uppbjudna" till så här stora projekt, och dessutom vinner många av dem, bevisar att vi verkligen har den konkurrenskraft vi behöver för att nå våra mål för 2020, säger han.

Fortsatt tillväxt förväntas 2017

Trots den osäkerhet (på grund av politiska skeenden) som fortfarande råder på COWIs marknader, framför allt i Storbritannien och Nordamerika, ser prognoserna för resten av året fortsatt bra ut: 

– COWIs verksamhet drivs av urbaniseringen som fortsätter med oförminskad styrka, såväl på hemmaplan i Skandinavien som på de internationella marknaderna. Det skapar en mängd spännande affärsmöjligheter, vilket gör att vi förväntar oss att fortsätta växa under 2017, säger Søbye.

Läs mer

Kontakta oss

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018