COWIs tunnelkompetens i Stockholms östliga forbindelse

COWI är underkonsult till WSP i uppdraget från Trafikverket att ta fram en plan för Östlig förbindelse i Stockholm.

Förbindelsen kommer att bestå av en trafiktunnel för väg- och kollektivtrafik under Saltsjön mellan Värtan och Nacka och är ett av Sveriges större vägtunnelprojekt. COWIs internationella tunnelkompetens blir ett viktigt bidrag i projektet.

– Vi ser fram emot att få jobba i det här spännande projektet ihop med WSP och i samarbete med våra tunnelexperter med gedigen erfarenhet av sänktunnlar, säger Torbjörn Spetz, divisionschef Infrastruktur på COWI Sverige.

Samarbete över landsgränserna är en viktig del i COWIs strategi, och Östlig förbindelse är ytterligare ett svenskt uppdrag där COWI drar nytta av sin internationella kompetens. COWI har många års erfarenhet av tunnelprojekt världen över och rankas idag som ett av de ledande konsultföretagen inom detta område. Till exempel har COWI jobbat med världens längsta sänktunnel för vägtrafik som går mellan Hongkong och Kina. Bland tunnelprojekteten i Sverige finns bland annat Marieholmstunneln under Göta älv i Göteborg, och Söderströmstunneln, en del av Citybanan, i Stockholm.

Östlig förbindelse knyter ihop Norra och Södra länken och syftet är att öka tillgängligheten och minska sårbarheten i transportsystemet, för att skapa möjligheter till fortsatt regional utveckling. WSPs uppdrag med COWI som underkonsult, går ut på att ta fram väg- och järnvägsplan, upprätta miljökonsekvensbeskrivningar och systemhandlingar samt underlag för tillståndshantering. Uppdraget pågår till slutet av 2021.

Publicerad: 2017-01-30

Kontakta oss

Nanna Wang Carlsen
Group Brand & Employer Brand Manager
Communication, Denmark

Tel: +45 56404295