COWI gav Novus i uppdrag att undersöka attityden till vindkraft i Sverige, Norge och Danmark.

Danmark gillar vindkraft – svenska kvinnor håller med

2023.03.15

Mer än 7 av 10 svenskar (72 %) är positiva till vindkraft. Och kvinnor är betydligt mer positivt inställda än män. Det visar en undersökning som gjorts på uppdrag av COWI. 

COWI gav Novus i uppdrag att undersöka attityden till vindkraft i Sverige, Norge och Danmark. Här har vi sammanställt 5 insikter från undersökningen.

Svenskar är mycket positiva till vindkraft

Nästan 72 procent säger att man generellt sett är positiv till vindkraft som energikälla. 

– Utbyggnaden av vindkraft är en mycket viktig komponent för att lösa energikrisen. Att svenskarnas inställning är positiv till energiproduktion med hjälp av vindkraft kommer vara helt avgörande för att vi ska kunna fortsätta utveckla och driftsätta de storskaliga satsningarna som behövs, säger Pontus Haag, ansvarig för samhällskontakter på COWI i Sverige.

Danmark gillar vindkraft

Inställningen till vindkraft är mest positiv i Danmark där så många som drygt 9 av 10 är positivt inställda till vindkraft som energikälla för produktion av el. Andelen personer som är negativa till vindkraft är lika stor i Sverige och Norge (17%). I Danmark är dock andelen negativa betydligt lägre. Endast drygt 1 procent av danskarna säger att man är ganska eller mycket negativt inställd till vindkraft.

Kvinnor mer positiva än män

I Sverige skiljer sig attityden till vindkraft en hel del mellan könen. Kvinnor är mycket mer positiva än män. Nästan 82 procent av svenska kvinnor uppger att de är positiva till vindkraft medan motsvarande siffra för män är 61 procent. Drygt 25 procent av männen svarar också att man är direkt negativt inställd medan motsvarande siffra för kvinnorna endast är 8 procent.

– Vindkraften är en helt central del i omställningsarbetet till ett fossilfritt samhälle. Eftersom miljö och klimat är en viktigare politisk fråga för kvinnor i alla undersökningar, så är det naturligt att detta också återspeglas i deras inställning till vindkraft, säger Pontus Haag, ansvarig för samhällskontakter på COWI i Sverige.

Närheten spelar roll

Vindkraftens närhet till bostaden är viktig för inställningen, och även här skiljer det sig mellan män och kvinnor samt var vindkraften är placerad. På frågan om hur man ställer sig till vindkraft i närhet till bostaden så är fortfarande en majoritet positivt inställda (53 %). 

Mer populärt i södra Sverige 

Inställningen skiljer sig också beroende på var man bor i landet. I södra Sverige är 73 procent generellt positiva, i jämförelse med norra Sverige där endast 58 procent är positiva.

– Att personer i södra Sverige är mer positivt inställd kan ses som en effekt av den uppdelning av elprisområden som vi har idag. Södra Sverige är i mer behov av ny elproduktion för att få ner elpriserna, och då är vindkraft nyckeln till ny och fossilfri energi på relativt kort sikt, säger Pontus Haag, ansvarig för samhällskontakter på COWI i Sverige. 

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av COWI. Undersökningen i Sverige är genomförd via 1001 genomförda webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel.

Kontakta oss

Fabian Bengtsson
PR Specialist
Communication, Sweden

Tel: +46 108502427