Dissing+Weitling, Arkitema och COWI projekterar en ny järnvägsbro i Oxberg

2020-10-20

Österdalälvens nya signaturbro ska projekteras av ett team bestående av COWI, broarkitekterna Dissing+Weitling samt Arkitema för landskapsdelen. Det rutinerade teamet har nyligen utsetts till vinnare i en internationell brotävling utlyst av Trafikverket, där fem internationella förkvalificerade team deltog.

Den nya Oxbergsbron och en separat vägbro ska ersätta en av Sveriges få kvarvarande helt kombinerade väg- och järnvägsbroar, som spänner över Österdalälven norr om Oxberg i Dalarna. I det natursköna området, där världens största längdskidlopp Vasaloppet anordnas, ska en betydande bro byggas för att ersätta den befintliga där de arkitektoniska och konstruktionsmässiga värdena understryker platsens speciella historia, samtidigt som brons design visar vägen mot framtiden.

COWIs projektledare Niels Bitsch säger:

– Förutom statiken och den särskilda hänsyn som tas vid projektering av järnvägsbroar, är en av projektets utmaningar Österdalälvens vattenflöde, som ger kraftig erosion runt brostöden. Anpassning till områdets topografi och hänsyn till vattenmiljön, djurlivet och den unika naturen på båda sidor av älven har stor betydelse både under och efter själva utförandet. Dessutom har vi arbetat med att projektera en relativt enkel stålkonstruktion som är underhållsvänlig och kan tillverkas och monteras i en smidig och effektiv process.

Jesper B. Henriksen, partner och arkitekt hos Dissing+Weitling, säger om brokonstruktionen:

– Bron får ett enkelt och raffinerat formspråk, med ett dynamisk utseende som gör att den passar naturligt med omgivningarnas historia och det världsberömda skidloppet. Vi har tagit fram en konstruktion som tillsammans med de tekniska, miljömässiga och estetiska kvaliteterna kan skapa det landmärke som orten önskar sig. Vår lösning efterliknar en skidåkares rörelser och är vackert belyst. Den bekräftar med sin återhållsamma skala att vi befinner oss på landet, men i ett värdefullt sammanhang. Ljuset speglas mot de stora kristalliska ytorna i harmoniskt samspel med vattnet och naturen.

I motiveringen till valet av den danska brokonstruktionen säger juryn bland annat:

– ”Kinetik” är ett helgjutet förslag där form, konstruktion och praktisk genomförbarhet har haft lika stor betydelse. Förslaget vittnar om ett mycket lyckat samarbete mellan arkitekt och ingenjör. De två broarna är utformade som en arkitektonisk helhet och visar på avstånd upp en elegant silhuett – men de är också genomarbetade in i minsta detalj och har kvaliteter även på nära håll.

COWI och Dissing+Weitling har under flera årtionden samarbetat kring skräddarsydda bro- och mobilitetslösningar i många storlekar, miljöer och länder. I Sverige står teamet bland annat bakom Botniabanans norra kuststräcka, och båda företagen är inblandade i arbetet med Munksjöbron i Jönköping, Hisingsbron i Göteborg samt Skurubron nära Stockholm.

Oxbergsbron ska enligt planerna stå färdig 2024.

Kontakta oss

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018