Drönare gör fotarbetet vid dammbyggen i Zambia

För att förbättra försörjningsmöjligheterna på landsbygden planerar man att bygga 100 dammar i Zambia. COWI använder drönare för att göra mätningar – som blir mer noggranna och tar hälften så lång tid jämfört med traditionella metoder.

2017-02-24

  • COWI har valts ut som konsultföretag och ansvarar för designen.
  • Projektet finansieras av Världsbanken och Afrikanska utvecklingsbanken.
  • Projektet planeras pågå i tre år och innefattar upp till 100 dammar i tio provinser.
  • Dammarna blir upp till 15 meter höga och kommer att användas för att lagra vatten till bevattning och vattenförsörjning på landsbygden.

Se video

Kontakta oss

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018