Industri Nyheter

2018-08-XX

Med en kapacitet att producera 30 000 ton fosfor per år kommer Helsinborgsanläggningen bidra till minskat behov av fosforbrytning och därmed minskad miljöpåverkan. Satsningen innebär ett viktigt steg framåt i utvecklingen mot hållbarare matproduktion. 

COWI och EasyMining, ett dotterbolag till Ragn-Sells, har under två års tid haft ett nära samarbete under utvecklingsfasen av den nya tekniken för fosforåtervinning. Samarbetet fortsätter när COWI under hösten kommer designa och projektera en produktionsanläggning, EasyMinings första, för processen Ash2phos som återvinner fosfor mer effektivt än någonsin tidigare.

– Att vi får vara med och utveckla det här ihop med EasyMining och samtidigt lösa miljöproblem gör det här projektet jättespännande, säger Anna Berggren, ansvarig för COWIs svenska avdelning inom bioenergi.

EasyMinings process Ash2phos, återvinner fosfor ur askan från förbränt avloppsslam. Fosfor är en viktig beståndsdel i gödsel och gödningsmedel, vilket gör att människor får i sig ämnet genom maten. Miljöproblemen kring användandet av fosfor som bryts ur marken är stora då den typen av fosfor innehåller tungmetaller som sprids i naturen och övergöder haven.  Lagstiftningen skärps nu på flera håll i Europa för att mer fosfor ska återvinnas. 

– Vi är väldigt beroende av fosfor, utan den skulle EU:s matproduktion halveras. Men jordens resurser finns främst utanför EU och de börjar ta slut, samtidigt som mängden tungmetall i det som bryts ökar, säger Anna Berggren.

Den nya produktionsläggningen för återvinning av fosfor är planerad att tas i bruk i början av 2020.

Kontakta oss

Torbjörn Nordgren
Vice President
Environment Malmö/South, Sweden

Tel: +46 702629667