Bild: EasyMining

EasyMining återvinner fosfor i stor skala med hjälp av COWI

2018-10-23

Fosforbrytning orsakar stora miljöproblem. Men det finns nu miljövänlig teknik där fosfor återvinns ur askan från förbränt avloppsslam, och den ska tillämpas i nya anläggningar som planeras i Tyskland, Danmark och Sverige. COWI har fått i uppdrag av EasyMining att designa anläggningarna.

– Processen för fosforåtervinning har utvecklats under lång tid, och samarbetet med COWI innebär att vi nu med COWIs hjälp kan realisera vår uppfinning i stor skala, säger Jan Svärd, VD på Easy Mining.

EasyMinings process Ash2Phos återvinner fosfor ur askan från förbränt avloppsslam. Fosfor är en beståndsdel i gödsel och gödningsmedel, vilket gör att människor får i sig ämnet genom maten.

– Vi är väldigt beroende av fosfor för vår matproduktion. Men jordens fosforresurser är ändliga, och behovet att återvinna fosfor blir allt större, säger Anna Berggren, ansvarig för bioenergi inom COWI.

Miljöproblemen kring användandet av fosfor som bryts ur marken är stora då den typen av fosfor innehåller tungmetaller som sprids i naturen och övergöder haven. Lagstiftningen skärps nu på flera håll i Europa för att mer fosfor ska återvinnas.

Med en kapacitet för att återvinna 25 procent av Sveriges behov av fosfor kommer en svensk anläggning att bidra till minskat behov av fosforbrytning och därmed minskad miljöpåverkan. Satsningen innebär ett viktigt steg framåt i utvecklingen mot hållbarare matproduktion.

COWI och EasyMining, ett dotterbolag till Ragn-Sells, har under två års tid haft ett nära samarbete under utvecklingsfasen av den nya tekniken för fosforåtervinning. Samarbetet fortsätter när COWI under hösten kommer designa och projektera de första produktionsanläggningarna för processen Ash2Phos, som återvinner fosfor mer effektivt än någonsin tidigare.

– Att vi får vara med och utveckla det här ihop med EasyMining och samtidigt lösa miljöproblem gör det här projektet jättespännande, säger Anna Berggren.

Den första nya produktionsläggningen för återvinning av fosfor är planerad att tas i bruk i under 2020.

EasyMining Sweden

Kemiska processer för utvinning av rena kommersiella produkter

EasyMining är ett bolag som utvecklar och kommersialiserar resurseffektiva kemiska processer för utvinning och recirkulation av rena kommersiella produkter från samhällets avfall. Med en helhetssyn från process till marknad och användningar av produkterna har de utvecklat Ash2®Phos-processen för slamaska.
www.easymining.se

Kontakta oss

Anna Berggren
Senior Market Director
Business Development, Sweden

Tel: +46 108501574