Foto: Marléne Bagleborn

Effektiva processer och samarbete ledstjärna hos Årets Projektledare inom samhällsbyggnad 2020

2020-10-09

Vinnaren av COWIs pris Årets Projektledare inom samhällsbyggnad heter Johannes Olsson och är projektledare inom elkraft på Craftor. Priset fick han bland annat för sitt engagemang att leda och driva komplexa samhällsbyggnadsprojekt.

- Johannes styrka inom ledarskap, samarbete och förmåga att skapa sammanhållning i sitt team var viktiga faktorer som juryn utgick ifrån när vi fattade vårt beslut. Att Johannes även visat på driv inom effektivisering av arbetsprocesser och ekonomisk lönsamhet i de komplexa projekt han leder fällde avgörandet, säger Lars Erik Bjuhr, Senior HR Advisor på COWI och medlem i juryn.

Johannes har en mångfacetterad bakgrund med erfarenhet från att ha arbetat som bland annat elektriker, skogshuggare, utbildare inom Försvarsmakten och teknisk projektledare för avancerade övervaknings- och styrsystem för trafik och järnväg. Passionen för elektronik började i tidig ålder när han och hans bror stod i garaget hemma och testade olika elektroniklösningar. Idag arbetar Johannes som projektledare inom elkraft på Craftor en av Nordens ledande kraftentreprenörer.

- Jag är lösningsorienterad, vill arbeta effektivt och leverera kvalitet i projekten i tid. Men det är inget jag gör på egen hand utan i nära samarbete med mitt team och kund, säger Johannes om sitt arbete som projektledare.

Idag arbetar Johannes med flera komplexa infrastrukturprojekt i Göteborg såsom Hisingsbron, Västlänken och Marieholmsförbindelsen.

- Jag är glad och hedrad över att vinna priset som Årets Projektledare inom samhällsbyggnad. Jag hoppas att det kommer öppna dörrar till nya samarbeten där jag får chans att med olika yrkesgrupper i samhällsbyggarbranschen samordna och effektivisera våra gemensamma processer. Då kan vi tillsammans bli bättre på att leverera projekt i tid och som har ekonomisk lönsamhet. Med bättre planering och effektiva processer blir projekten dessutom mer hållbara, säger Johannes.

Det är sjätte året i rad som COWI delar ut priset Årets projektledare till en person inom samhällsbyggnadsområdet – och precis som tidigare år skedde det vid Universums Talent Excellence Awards. Förutom äran att bli Årets Projektledare får vinnaren möjlighet att spendera en dag tillsammans med projektledare från COWI och besöka ett aktuellt COWI-projekt.

Juryns motivering

Med sunt förnuft och ett ”jävlar anamma” verkar vinnaren i projekt med både imponerande omfattning och komplexitet samt med fokus på ekonomi och hållbarhet. Tack vare sitt starka engagemang skapar han en tydlig och positiv kultur i projektteamen. Att årets vinnare dessutom aktivt bidrar till att säkra framtida kompetens inom ett bristområde visar på ett positivt ansvarstagande för branschen i stort.

Om COWI

COWI är ett ledande konsultföretag som skapar mervärde för kunder och samhället i stort tack vare vår helhetssyn – vi kallar det 360-graderslösningar. Vi har kompetens i världsklass när det gäller teknik, ekonomi och miljövetenskap och kan hantera utmaningar från många olika angreppspunkter och skapa fungerande helhetslösningar för våra kunder.
www.cowi.se

Om priset Årets Projektledare

Det finns ett stort antal projektledare som gör ett fantastiskt viktigt jobb utifrån att engagera projektteamets medarbetare, driva för ett gott ekonomiskt utfall för alla berörda i projektet, från beställare till leverantörer samt skapa långsiktiga och hållbara byggnader och anläggningar.

För att synliggöra dessa betydelsefulla personer har COWI tillsammans med Universum instiftat detta pris som i år delas ut för sjätte gången.

Kontakta oss

Pontus Haag profile picture

Pontus Haag
Head of Department
Communication, Sweden

Tel: +46 10 850 13 64