En bra stad för dem som går är en bättre stad

2021-12-15

Tillsammans med Roskilde Universitet bedriver COWI ett projekt kring walkability, eller promenadvänlighet. Studierna av hur människor rör sig ska göra staden bättre att promenera i. COWI ägnade en novembervecka åt att prata med och observera fotgängare på Stenpiren i Göteborg.

Stenpiren är en central knutpunkt för kollektivtrafiken i Göteborg, där många byter från ett trafikslag till ett annat: buss, spårvagn eller färja. Och hela tiden måste de gående vara på sin vakt mot cyklister som tar sig fram rakt genom området.

Walkability handlar om att göra staden mer gåvänlig

Studien Walkability finansieras av COWIfonden och genomförs i Köpenhamn, Oslo och Göteborg. Syftet är att ta reda på hur fotgängare vill göra staden enklare att gå i.

– Walkability handlar bland annat om att öka möjligheterna för fotgängare att röra sig på ett tryggt och säkert sätt, säger Pernilla Sott, trafikplanerare på COWI.

– Men det handlar inte bara om infrastruktur, utan lika mycket om kultur. Hur ser man på att gå? Är det accepterat? Är det trevligt? Tråkigt? säger Jonas Larsen, professor i mobilitet och urbana studier vid Roskilde Universitet.

Intervjuer och observationer ger bra underlag

Studien Walkability utgår från det som är stadsspecifikt. De olika städerna har olika utmaningar, vilket påverkar stadsmiljön.

– Vi vet från Köpenhamn och Oslo att det finns lokala skillnader i samspelet mellan cyklister och gående, säger Jonas Larsen.

– På Stenpiren är den största utmaningen att det är så många olika trafikslag som ska dela på samma utrymme. Genom intervjuer med gående och observationer från luften studerar vi hur de olika trafikslagen interagerar, säger Pernilla Sott.

Det är framför allt bristen på ömsesidig interaktion mellan de som promenerar och de som cyklar som kan leda till konflikter.

Bra villkor for fotgängare kan stärka stadslivet

Samtidigt handlar walkability inte bara om att det ska vara rationellt och att det ska gå snabbt att ta sig fram.

– Det är minst lika viktigt att göra staden trevlig att röra sig i. Fler grönytor och områden där man kan stanna till för att umgås med vänner, avslutar Jonas Larsen.

Slutliga resultat från studien kommer presenteras under 2023, med delredovisningar för bland annat Göteborgs Stad under 2022.

Om COWIfonden

COWIfonden är en kommersiell, oberoende dansk stiftelse som bildats för att utveckla COWI-koncernen i samarbete med dess ledning och anställda. Stiftelsen stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt vid universitet och forskningsinstitutioner som har en långsiktig effekt inom COWI-koncernens verksamhetsområden.

Mer information

Urban Walking – vart är vi på väg?

Video om Urban Walking

Kontakta oss

Pernilla Sott
Project Manager
Infrastruktur, Sweden

Tel: +46 10 850 15 69