Foto: Albin Karlén

En samverkansexpert blev Årets Projektledare 2019

2019.10.03

Vinnaren av COWIs pris Årets Projektledare inom samhällsbyggnad heter Malin Klintborg och är uppdragsledare för digital samhällsbyggnadsprocess på Lantmäteriet. Priset fick hon bland annat för sitt tankeledarskap och engagemang att leda och driva projekt.

- Juryn var helt enig i beslutet att ge priset till Malin eftersom hon har påvisat egenskaper som en riktigt bra projektledare behöver ha, säger Lars Erik Bjuhr, Senior HR Advisor på COWI och medlem i juryn.

Malin är utbildad elektroingenjör vid Högskolan i Skövde och har över 20 års erfarenhet som utvecklingsledare och chef inom projekt och linjeverksamhet både inom privat och offentlig sektor.

- Fantastiskt roligt och hedrande, med tanke på alla fantastiska projekt och projektledare som finns inom samhällsbyggande. Det är alltid en sådan härlig boost när man får känna sig sedd, hörd och bekräftad, säger Malin om att vinna priset.

Just nu arbetar Malin med Lantmäteriets regeringsuppdrag för digital samhällsbyggnadsprocess som bland annat handlar om att öka standardiseringen av grunddata samt att göra informationsutbytet i offentlig sektor säkrare och mer effektivt. För Malin som uppdragsledare innebär det samverkan med Sveriges 290 kommuner, cirka 40 myndigheter och aktörer i byggsektorn. I projektet har Malin nått framgång genom att utifrån ett tankeledarskap, det vill säga genom att ligga före i tanken och tidigt bygga upp en bild av förslag till lösning, ge möjlighet till att tidigt involvera många aktörer.

-Det är lättare att testa en tes, jobba utifrån den och förbättra istället för att starta med ett vitt papper. Det skapar bra förutsättningar att på ett effektivt sätt nå projektmålen, säger Malin.

Det är femte året i rad som COWI delar ut priset Årets projektledare till en person inom samhällsbyggnadsområdet – och precis som tidigare år skedde det vid Universums Talent Excellence Awards. Förutom äran att bli Årets Projektledare får vinnaren möjlighet att spendera en dag tillsammans med projektledare från COWI och besöka ett aktuellt COWI-projekt i Stockholmsområdet.

Juryns motivering

Årets vinnare får priset utifrån hennes dynamiska engagemang att leda och driva projekt. Hon har som projektledare genomfört ett digitaliseringsprojekt som berör bland annat majoriteten av landets kommuner och som kommer möjliggöra en årlig besparing på 22 miljarder kronor. Hon har genom sitt tankeledarskap inspirerat sina projektmedlemmar till ett delägarskap inom projektet genom att bryta ned den totala målbilden till delar som anpassats till var och en inom projektet. Projektet är en viktig del i att uppnå Agenda 2030, där Sverige ska vara ett föregångsland i implementeringen av de globala målen för hållbar utveckling och digitalisering är ett viktigt verktyg för att nå flera av målen.

Om priset Årets Projektledare

Det finns ett stort antal projektledare som gör ett fantastiskt viktigt jobb utifrån att engagera projektteamets medarbetare, driva för ett gott ekonomiskt utfall för alla berörda i projektet, från beställare till leverantörer samt skapa långsiktiga och hållbara byggnader och anläggningar.

För att synliggöra dessa betydelsefulla personer har COWI tillsammans med Universum instiftat detta pris som i år delas ut för femte gången.

Kontakta oss

Pontus Haag profile picture

Pontus Haag
Head of Department
Communication, Sweden

Tel: +46 10 850 13 64