Inkräktande buskar förvandlas till energi i Namibia

Ett stort projekt för biomassakraftverk i Namibia har som mål att minska användningen av fossila bränslen, återställa savannen och stärka den lokala ekonomin. COWI är konsult för projektet, som finansieras av Europeiska investeringsbanken och EU:s förvaltningsfond för infrastruktur i Afrika.

22.03.2017

I norra delen av Namibia håller områden som är lika stora som Tyskland, Österrike och Schweiz tillsammans på att tas över av inkräktande buskar och träd.

Eftersom de inkräktande buskarna gör det svårt för boskap att beta, har det stora följder för köttproduktionen och därigenom också för de lokala sysselsättningsnivåerna.

Allt detta kan förbättras med ett nytt biomassaprojekt som ska använda de inkräktande buskarna som bränsle till ett biomassakraftverk.

– För att bevisa konceptet siktar det lokala kraftbolaget NamPower på att konstruera det första biomassakraftverket på 20 MW. Men projektet har mycket större potential, säger Marc Normann, Senior Market Director för COWI:s avdelning för industri och energi.

En lösning – flera fördelar

Namibias nationella integrerade resursplan förutser flera biomassakraftverk i Namibia.

– På lång sikt är planen att bygga flera biomassakraftverk i norra Namibia för att återställa grässavannerna, säger Normann. – Det här första projektet har bara till syfte att bevisa att det är möjligt att skörda och leverera behandlad träflis för att driva moderna biomassakraftverk i Namibia.

I dag importerar Namibia större delen av sin elektricitet, som baseras på fossila bränslen. Det första biomassakraftverket planeras vara klart 2020 och kommer att leda till minskade CO₂-utsläpp.

– Projektet är hållbart i alla ordets bemärkelser. Biomassakraftverk hjälper inte bara till att lösa problemen med minskande jordbruk: genom att gallra invasiva buskar och träd och starta produktion av träflis skapas en ny industri i Namibia, något som också förbättrar sysselsättningen, säger Normann.

Växande intresse för hållbar biomassa

Det namibiska projektet är ett utmärkt exempel på hur biomassa kan användas för att driva på hållbara lösningar som har en positiv inverkan på det globala klimatet, samtidigt som det bidrar till den sociala och ekonomiska utvecklingen i lokalsamhället.

– Vi ser numera ett ökande globalt intresse och en vilja att investera i hållbara biomassaprojekt, både från danska pensionsgivare och internationella finansieringsinstitut, som inser att sådana investeringar skapar värde för både landet och investerarna. Det bådar gott för miljön och för danska konsultföretag som COWI, samt för danska leverantörer som är ledande inom biomassateknik, säger Normann.

Projektägande och finansiering  

Det namibiska kraftbolaget NamPower leder genomförbarhetsstudien och projektutvecklingen. De första kraftverken förväntas tas i drift 2020.

De tekno-ekonomiska och miljömässiga studierna för projektet finansieras av SE4All-enheten (Sustainable Energy for All), en del av EU:s förvaltningsfond för infrastruktur i Afrika, som har som mål att investera i regional infrastruktur i Afrika genom att kombinera långfristiga lån med subventioner från EU-kommissionen och EU:s medlemsländer.

COWI:s roll

COWI valdes som teknisk ekonomisk konsult av Europeiska investeringsbanken och NamPower för genomförbarhetsstudien till projektet för biomassa från inkräktande buskar (Encroacher Bush Biomass Project) i Namibia. Uppgifterna innebär bland annat att undersöka biomassan, identifiera en lämplig plats, avgöra storleken på biomassakraftverket, tillhandahålla bankmässiga modeller och bistå med anbudsgivning och upphandling av hela anläggningen.

COWI är ett ledande företag inom hållbara biomassaprojekt och har som mål att säkerställa både miljömässig och ekonomisk hållbarhet till fördel för den lokala och globala miljön och ekonomin samt för investerare.

Kontakta oss

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018