Foto: Das Büro

Euopas största kartläggningsprojekt klart att sättas igång

2018-03-07

COWI har tilldelats ett ramavtal för luftburen laserskanning av ca 75 procent av Sveriges territorium under de kommande 2-5 åren. Detta omfattande kartläggningsprojekt blir det största i sitt slag i Europa. Projektet har kommit till stånd efter krav från skogsnäringen, som efterfrågar uppdaterade laserdata till stöd för ledning och planering.

Mer än halva Sveriges yta är täckt av skog och skogsnäringen är beroende av att ha tillgång till uppdaterade laserdata för att kunna utföra högkvalitativa skattningar av timmervolym, tillväxt och andra parametrar som är nödvändiga för att man ska kunna hantera och utveckla den svenska skogen.

För att tillmötesgå kraven har de svenska myndigheterna och skogsindustrin tillsammans inlett ett omfattande kartläggningsprojekt som täcker 350 000 km². Det inkluderar i stort sett Sveriges landyta utom fjällkedjan.

 

Stort projekt, stora utmaningar

COWI har utfört flera nationella skanningar av både Danmark och Litauen, men Sverige utgör en mycket större utmaning, säger Steen Davidsen, marknadsdirektör för Mapping & Surveying på COWI.

- Bland länder i Europa utmärker sig Sverige eftersom landet sträcker sig så långt norrut och avstånden är stora. I norra Sverige ligger flygplatserna långt ifrån varandra och hårt väder kan påverka sensorerna vi laserskannar med, säger Steen Davidsen.

De luftburna sensorerna kan vara i drift natt som dag, men det går inte vid regn, snö, dimma eller om molnen hänger lågt – eftersom planen med laserskanningssensorerna flyger mer än två kilometer över marken.

Säkerheten i fokus

Utmaningarna i ett projekt av den här storleken uppstår inte bara i luften.
- Vi har mycket specifika krav att uppfylla när det gäller datasäkerhet. Alla som är involverade i datahanteringen måste säkerhetsgodkännas av myndigheterna, säger Hans Strandberg, Marknadschef Mapping på COWI i Sverige.

Det betyder bland annat att insamlade data inte får lämna landet samt att databearbetningen äger rum i särskilt anpassade kontorsutrymmen, med en stängd IT-miljö utan Internetåtkomst.

Ny nationell laserskanning av Sverige   

  • COWI har tilldelats ett tvåårigt ramavtal som påbörjas i år, med möjlighet till ytterligare tre årliga förlängningar. Det totala ordervärdet av avtalet uppgår potentiellt till 70-100 miljoner SEK.   
  • Projektet finansieras dels av den svenska staten genom Skogsstyrelsen och Lantmäteriet, och dels av den svenska skogsbrukssektorn.   
  • Projektet omfattar en yta på omkring 350 000 km² (målsättning 70 000 km² per år). Det inkluderar det mesta av Sveriges landyta utom fjällkedjan i norr.    
  • Två flygplan med sensorer kommer att användas i projektet under de första två åren.

Kontakta oss

Nanna Wang Carlsen
Group Brand & Employer Brand Manager
Communication, Denmark

Tel: +45 56404295