Expertkonsortium utvecklar klimatneutralt drivmedel för hållbara transporter

2020-03-25

Power-to-Fuel-projektet leds av Liquid Wind och syftar till att inrätta anläggningar för kommersiell produktion av förnybart bränsle. Konsortiet (som består av Axpo, COWI, Carbon Clean Solutions, Haldor Topsoe, Nel Hydrogen och Siemens) kommer med sin samlade expertis och teknik producera flytande koldioxidneutralt bränsle genom att kombinera infångad koldioxid (CCU) med grön vätgas (från förnybar elektricitet). Detta kan användas som alternativ till fossilt bränsle och kommer att spela en betydande roll i reduktionen av koldioxidutsläpp.

Drivmedlet som kallas e-metanol kommer vara kommersiellt tillgängligt från 2023. Projektet finansieras delvis av en investering på 1,7 miljoner euro från EIT InnoEnergy, och det utgör en viktig milstolpe i arbetet med att klara den stigande efterfrågan på förnybara bränslen. Sverige ska minska koldioxidutsläppen med 70% till 2030 i transportsektorn. Inom sjöfarten är det internationella målet 50% till 2050.

Sex anläggningar i Skandinavien

Liquid Wind och konsortiet har för avsikt att utveckla sex anläggningar runtom i Skandinavien fram till 2030. Sedan ska konceptet licensieras och implementeras internationellt. Konsortiet utformar nu den tekniska lösningen för den första anläggningen, som ligger i Sverige och som förväntas kunna leverera e-metanol från 2023.

- Det är den första anläggningen i denna skala i Skandinavien och det kommer att vara ett viktigt steg i användningen av klimatneutrala bränslen från förnybara råvaror och bidra till klimatomställningen inom transporter och industri. I konsortiet ingår några av branschens främsta aktörer och vi ser fram emot att bidra med COWIs långa erfarenhet och kompetens av att utföra industriprojekt från idéstudie till färdig anläggning, säger Stefan Mattsson, avdelningschef Process och Projekt på COWI.

COWI ansvarar för projektledning, tillståndshantering samt integrering av anläggningen i samarbete med konsortiet.

Var och en av anläggningarna ska producera 45 000 ton koldioxidneutralt bränsle per år, vilket kommer att ge en minskning i koldioxidutsläppet på 90 000 ton. Samarbetet i konsortiet kommer att leda till en standardiserad anläggning för tillverkning av e-metanol som enkelt kan reproduceras. 

Om Liquid Wind

Liquid Wind är ett företag inom cirkulär, koldioxidneutral energi som strävar efter en svalare värld. Med sin bas i Göteborg kommer detta företag på framväxt att utveckla, finansiera, bygga och driva replikerbara e-metanolanläggningar för att snabba på övergången till en koldioxidneutral transport och industri. www.liquidwind.se.

Kontakta oss

Stefan Mattsson
Vice President
Process and Project, Sweden

Tel: +46 705080021