Fosforåtervinning minskar behovet av nyutvinning

2017-08-29

EasyMining har valt COWI som ingenjörspartner för lanseringen av Ash2®Phos-processen, där den viktiga naturresursen fosfor återvinns ur avloppsslam. Den nya tekniken minskar behovet av nyutvinning av jungfruliga resurser.

För att kunna återvinna fosfor ur avfall har EasyMining – ett dotterbolag till Ragn-Sells – utvecklat en process för att återvinna fosfor ur askan efter förbränning av avloppsslam.

Fosfor är ett av de viktigaste växtnäringsämnena i jorden, och det är helt avgörande för växter i de tidiga stadierna. För att maten ska räcka till världens 7 miljarder invånare använder lantbrukare fosfor som gödningsmedel. Men de jungfruliga resurserna håller på att ta slut, och därför blir fosforåtervinning allt viktigare. De flesta jungfruliga resurserna finns utanför EU.

Ash2®Phos-tekniken gör att en mycket stor andel fosfor kan utvinnas, och COWI har valts ut för att utveckla och designa processen så att produktionen kan ökas till full industriell skala.

– Vi valde COWI för att de har bred erfarenhet av varje steg, från utveckling till industrialisering av processen, säger Jan Svärd, CEO på EasyMining.

Tekniskt genombrott

En stor industriell demonstrationsanläggning i Helsingborg är på planeringsstadiet. Efter det planerar EasyMining att bygga fler återvinningsanläggningar i Europa under de närmaste tio åren.
COWI ska hjälpa EasyMining med den tekniska utformningen av Ash2®Phos-processen, och kommer att ha möjlighet att ta ett helhetsansvar när projektet implementeras.

Företaget har stor erfarenhet efter att i många år ha tagit helhetsansvar för kunders räkning vid uppförande av nya industrianläggningar.

– Vi ser det här projektet som ett tekniskt genombrott för resurseffektiv fosforåtervinning, säger Anna Berggren, chef för bioenergi på COWI.

Om EasyMining Sweden

  • EasyMining är ett företag som utvecklar och kommersialiserar resurseffektiva kemiska processer för utvinning och återvinning av rena handelsvaror från avfall.
  • Företaget arbetar med en helhetssyn från process till marknad och produktanvändning, och har utvecklat Ash2®Phos-processen för aska från avloppsslam.

läs mer

Om EasyMining

Kontakta oss

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018