Bild: Pixabay

Göteborg vill tredubbla cykelresandet

2019-11-22

Under de närmaste tio åren kommer det att ske en rekordstor satsning på cykelbanor i Göteborg. Göteborgs stad har satt målet att tredubbla antalet cykelresor till år 2025 och till hjälp har de anlitat COWI.

Ökad cykling bidrar till ett rikare stadsliv och en mer attraktiv stadsmiljö, och minskar belastningen på vägnätet och kollektivtrafiken. Att cykla är ett miljövänligt sätt att ta sig fram på och har positiva effekter på hälsan. Om göteborgarna i större utsträckning ska välja cykeln som transportmedel behöver trafiksystemet utvecklas och anpassas.

En av åtgärderna i Göteborgs stads Cykelprogram för en nära storstad 2015–2025 för att öka antal cykelresor är att bygga en sammanhängande och väl utformad cykelinfrastruktur i staden.

Pendlingscykelnätet är tänkt att knyta ihop olika delar av staden, och cyklisterna ska kunna färdas i olika hastigheter med god framkomlighet och säkerhet. I cykelprogrammet finns ett antal utpekade pendlingscykelstråk där COWI kommer att ta fram genomförandestudier för tre: Annedalsmotet-Götaplatsen, Backaplan-Bräckemotet och Stigberget-Saltholmen.

– De här aktuella cykelvägarna är extra intressanta då de är en del av Sverigeförhandlingen, vars syfte är att öka pendlingsmöjligheter och bostadsbyggande i Göteborg. Ett ökat cyklande är en viktig förutsättning för att uppnå visionen om en grön och nära storstad, säger Christer Niland, chef för avdelning Stora projekt på Trafikkontoret.

COWI kommer utreda förutsättningarna, ta fram förslag på utformning och utreda genomförbarheten. Genomförandestudierna kommer att ligga till grund för beslut kring utbyggnad och därefter detaljprojektering av cykelbanorna.

– Vi är glada över att tillsammans med Trafikkontoret få vara med och skapa bättre förutsättningar för göteborgarna att cykelpendla. På COWI ser vi cykelresor som otroligt viktiga för att åstadkomma en hållbarare stad, säger Pernilla Sott, projektledare på COWI.


Kontakta oss

Pernilla Sott
Project Manager
Infrastruktur, Sweden

Tel: +46 10 850 15 69