Företagen spelar en nyckelroll i den gröna omställningen

Förra veckan deltog närmare 100 personer från näringslivet och den danska energi- och klimatministern i ett möte på COWI i Lyngby i Danmark. På agendan stod en diskussion om hur industrin aktivt kan bidra till en kostnadseffektiv övergång till en grönare värld, och vilka förutsättningar som krävs för att Danmark ska förbli ett föregångsland i dessa frågor.

Danmark har länge haft världens blickar på sig för sitt målmedvetna arbete med att främja och implementera gröna initiativ. Förra torsdagen var COWI värd för ett panelsamtal om ambitionerna att stärka Danmarks position som en global föregångare på miljöområdet.

– Det här är ett område där det krävs breda samarbeten. Som alla vet är det svårt att dansa ensam – det blir i varje fall ingen vacker syn, avslutade Danmarks energi- och klimatminister Lars Christian Lilleholt sitt inledningstal om nästa steg i den gröna omställningen.

– Danmarks klimat- och energipolitik måste innehålla smarta och ambitiösa åtgärder som hjälper oss att genomföra den gröna omställningen. Vi behöver stärka vår forskning om framtidens energilösningar och modernisera energibeskattningen så att den främjar omställningen i stället för att bromsa den. Vi inleder ett helt nytt kapitel i den danska energipolitiken, sa ministern.

Företagen spelar en nyckelroll i den gröna omställningen

Företagen har en nyckelroll

COWIs danska industri- och energichef Brian Seeberg betonade vikten av att bryta sig ur ”silomentaliteten” och uppmuntra till breda åtgärder över bransch- och företagsgränser. Varje företag har ett unikt perspektiv, och vi har mycket att vinna på att involvera så många aktörer som möjligt i det gröna arbetet.

Utöver energiministern bestod panelen av representanter från Ørsted, HOFOR, Vestas, Grundfos, PKA och COWI, som diskuterade hur företag kan bidra till den gröna omställningen och leverera innovativa lösningar baserat på en dialog med beslutsfattare. 

Effektivitet och hållbar energi är lika viktigt

Vestas fokuserade på behovet av att driva på tekniska innovationer för att befästa Danmarks starka ställning globalt. Ask Møller-Nielsen, Senior Public Affairs Manager på Grundfos, påminde om att energieffektivitet är lika viktigt som att använda hållbar energi:

– Jag blir lite bekymrad när jag hör folk säga sånt som: ”Varför ska vi spara energi om den är grön?” Det finns stora möjligheter att öka energieffektiviteten såväl i hushållen som i produktionen. Här i Danmark är vi minst 15 000 personer som jobbar med energieffektiva lösningar, sa han.

Kraftverken är fortfarande viktiga

Thomas Dalsgaard, chef för Bioenergy & Thermal Power på Ørsted, menade att ryktet om kraftverkens död är kraftigt överdrivet, och att vi sannolikt kommer att behöva förlita oss på dem under lång tid framöver. Det är viktigt att inte glömma kraftverken när beslut ska fattas på energiområdet.

– Kraftverken finns där för oss när det är vindstilla. Nu drivs de dessutom med biomassa, och därmed är de också en del av den gröna omställningen, sa han.

En gemensam slutsats i panelen var att vi bör fortsätta på den inslagna vägen med långsiktigt perspektiv, samtidigt som vi fortsätter arbetet med att bli ännu bättre på det vi är bäst på, så att vi kan bevara vår topposition.

Kontakta oss

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018