Henriette Hallberg Thygesen invald i COWIs styrelse

CEO för Svitzer A/S (en del av Mærsk-koncernen), Henriette Hallberg Thygesen, har valts in i styrelsen för det internationella konsultföretaget COWI. Thygesen bidrar med en djup förståelse för COWIs kärnmarknader i kombination med stor kompetens inom affärsutveckling och kundrelationer.

31.03.2017

COWIs ordförande, Steen Risgaard, är glad över att få hälsa Henriette Hallberg Thygesen välkommen till styrelsen.

– Henriette kommer utan tvekan att bli en stor tillgång för styrelsens arbete framöver. Vi är ute på en spännande resa med COWIs tillväxtstrategi ‘One Step Ahead’ där vi fokuserar på att stärka företagets internationella ställning. Bland annat är Henriettes mångåriga erfarenhet från den amerikanska marknaden mycket värdefull för oss, och vi ser verkligen fram emot att arbeta tillsammans.

Starka kundrelationer är avgörande

Henriette Hallberg Thygesen har arbetat utomlands i många år men återvände till Danmark 2016, då hon efterträdde Robert Mærsk Uggla som CEO för rederiet Svitzer A/S den 1 september. Det är ett internationellt företag i Mærsk-koncernen som är specialiserat på marina tjänster. I sin nya position som styrelseledamot för COWI ser Henriette fram emot att stötta företagets fortsatta tillväxt och affärsutveckling:

– COWI är ett spännande företag med stora ambitioner. Även om jag kommer från en annan bransch så finns det många likheter i vårt sätt att göra affärer. Kundrelationerna är det allra viktigaste, och det strategiska arbetet med att stärka den delen av verksamheten är något jag har jobbat med i många år i mina olika roller inom Mærsk, både i Danmark och utomlands.

I kunskapens framkant

Henriette Hallberg Thygesen har flera MBA-examina och är fil.dr. i tillämpad matematik, och hon har ett stort yrkesmässigt och personligt intresse av att bidra till

COWIs fortsatta utveckling:

– Jag är verkligen fascinerad av forsknings- och utvecklingsverksamheten. COWI är ett kunskapsföretag som strävar efter att attrahera de allra bästa medarbetarna från hela världen, för att fortsätta vara världsledande inom våra kärnkompetenser. Därför är det mycket viktigt att vara i framkant när det gäller kunskap och innovationer. Jag ser verkligen fram emot att lära känna COWI inifrån och att bidra till att stärka kopplingarna mellan teori och praktik – och även till verksamheten, förstås.

Henriette Hallberg Thygesen ersätter Hans Ole Voigt i COWIs styrelse. Han avgår ur styrelsen efter sex år, i enlighet med COWIs interna regler.

Henriette Hallberg Thygesens karriär (höjdpunkter):

2016- : CEO, Svitzer (Köpenhamn)
2014-2016: CEO, Damco Americas (New Jersey)
2011-2014: CEO, Damco North Asia (Hong Kong)
2008-2011: VP Chief Process Officer, Damco (Köpenhamn)
2007-2008: Senior Director, Maersk Group HR Talent Management (Köpenhamn)
2006-2007: Director, Maersk Oil Strategic Planning, Mergers & Acquisitions (Köpenhamn)
2004-2006: Operations Manager, Maersk Logistics (Damco), Greater China Area (Shanghai)
2002-2004: Chef för Shanghai-kontoret, Maersk Logistics (Damco), (Shanghai)

Utbildning (höjdpunkter):

  • Executive MBA ‘E-MBA Global’, Columbia University, New York/London Business School, 2009
  • Fil.dr. i tillämpad matematik, Copenhagen Business School, 2003
  • Kandidatexamen (Cand.merc.mat.) från Copenhagen Business School, 1998
  • MBA (International Management), ECCIP Paris/EU Business School Munich, 1994

Kontakta oss

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018