IFC och COWI lanserar en guide om energi från biomassa

Publikationen "Converting Biomass to Energy – A Guide to Developers and Investors" presenterades i veckan på konferensen Power-Gen Africa i Johannesburg i Sydafrika.

20.07.2017

I guiden beskrivs situationen för biomassaenergi (B2E) i Afrika söder om Sahara, samt en plan för övergångsprocessen till biomassa: från en utvärdering av energibehovet och biomassapotentialen i området till tekniska specifikationer, logistik och ekonomi. COWI har bidragit till guiden som ges ut av IFC (Internationella finansieringsbolaget), som är en del av Världsbanken.
En grönare framtid

B2E är en hållbar lösning som innebär att energi som producerats av restprodukter från djurhållning, avverkning samt produktion av kakao och andra produkter ersätter användningen av fossila bränslen. I Afrika söder om Sahara finns det goda förutsättningar för B2E att bli en viktig förnybar energikälla. Företag och aggregatorföretag på branschnivå kan dra nytta av B2E-affärsmöjligheterna och öka sin konkurrenskraft och sina resultat. B2E kan användas för att skapa en stabil baslastförsörjning i elkraftsystem med stora andelar sol- och vindkraft.

Dessutom ger B2E stora möjligheter till arbetstillfällen för lokalbefolkningen längs bränsleleveranskedjan.

Kontakta oss

Søren Kragh Pedersen
Head of Group PA & PR
Communication, Denmark

Tel: +45 2025 7018