Indiens längsta bro över vatten byggs i mumbai

2018-03-26

COWI har tilldelats kontraktet för detaljplanering av Mumbai Trans Harbour Link i Indien.

Indien satsar allt mer på ny infrastruktur för att stötta den kraftiga ekonomiska tillväxten i landet. Mumbai Trans Harbour Link är en ny bro över vatten på totalt 22,8 kilometer, och den är en viktig del i det här arbetet.

Bron blir en helt avgörande uppgradering av infrastrukturen mellan södra Mumbai och Navi Mumbai då den förväntas kunna korta restiden med en timme. Dessutom kommer bron att ge bättre förbindelser till hamnen i Nhava Sheva, motorvägarna mellan Mumbai och Goa respektive Pune och till den planerade internationella flygplatsen i Navi Mumbai. Den förväntas fungera som en ekonomisk katalysator som driver tillväxten ytterligare i hela regionen.

Bron passerar över gyttjestränderna vid Sewri, piren i Pir Pau och Thane Creek-kanalerna. Dessutom kommer projektet att innefatta en nyhet för Indien – ett ortotropiskt ståldäck som korsar flera obligatoriska navigationskanaler.

EN EFTERLÄNGTAD BRO

Planeringen av den här hamnförbindelsen har pågått sedan 1970-talet och flera förslag på olika typer av broar har lagts fram. Nu är alla kontrakt klara och arbetet förväntas dra igång den här månaden. Den totala byggtiden förväntas bli cirka 4,5 år.

Under 2016 och 2017 tog COWI fram anbudsunderlaget för ett joint venture-samarbete som innefattade Larsen & Toubro Ltd (L&T) från Indien och IHI från Japan. I slutet av 2017 vann det här joint venture-samarbetet design-/byggkontraktet för projektdel 1 (av totalt tre delar), som innefattar 10 kilometer och därmed är den längsta projektdelen. Därefter har COWI också skrivit kontrakt för detaljplaneringen av projektdel 1.

Designarbetet blir ett globalt COWI-samarbete med mycket kompetenta teammedlemmar från Gurgaon i Indien, Köpenhamn och London.

Project Director Lars Thornfeldt Sørensen har ansvarat för anbudsprocessen.

– Vi hade ett fantastiskt joint venture-samarbete med L&T och IHI under anbudsfasen, och jag är säker på att det kommer att fungera lika bra under detaljplaneringen. Vi har ett riktigt bra team som kommer att kunna leverera det här fantastiska broprojektet.

Vi har ett riktigt bra team som kommer att kunna leverera det här fantastiska broprojektet.
Lars Thornfeldt Sørensen Project Director

FÖRDUBBLAD OMSÄTTNING

Det här kontraktet befäster COWIs världsledande position inom design av långa broförbindelser över vatten, och är dessutom viktigt i COWIs strävan att fördubbla omsättningen inom affärsområdet internationell infrastruktur.

– Vi har jobbat med broprojektering i Indien i flera år, och vi har länge haft ögonen på Mumbai Trans Harbour Link eftersom det är ett av landets allra största broprojekt. Därför är vi nu väldigt stolta över att ingå i det team som ska sätta planerna i verket. Att vi har fått den här chansen beror helt på vårt ständiga fokus på teknisk kvalitet och vår väldokumenterade förmåga att leverera komplexa broprojekt inom tidsramarna till våra kunder, säger COWIs Senior Vice President inom området Broar, Henrik Andersen.

Vi är väldigt stolta över att ingå i det team som ska bygga den här förbindelsen. Det sker tack vare vårt ständiga fokus på teknisk kvalitet och vår väldokumenterade förmåga att leverera komplexa broprojekt till våra kunder.
Henrik Andersen Senior Vice President

FAKTA OM PROJEKTET

  • Mumbai Trans Harbour Link (MTHL) knyter samman Mumbai och Navi Mumbai och totallängden blir 22,8 kilometer.
  • Projektdel 1 omfattar en sträcka på över 10 kilometer, och innefattar en trafikplats som ansluter till den befintliga motorvägen Eastern Highway i Mumbai samt en kombination av lådbalkbroar i betong och broar som bärs upp av ortotropiska stålbalkar. Byggkostnaden för bara projektdel 1 beräknas till cirka 1 miljard euro.
  • Byggherre för MTHL är Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA)
  • Kontraktet har MMRDA tilldelat ett konsortium med Larsen and Toubro (L&T) och IHI Corporation från Japan, ett konsortium med Daweoo och Tata Projects Limited (TPL) samt L&T för att bygga bron på Sewri-sidan (projektdel 1), bron på Navi Mumbai-sidan (projektdel 2) respektive brodelen på land mot Chirle (projektdel 3).
  • Byggfasen för MTHL förväntas påbörjas senare i år och förbindelsen ska stå färdig inom fyra och ett halvt år.

Kontakta oss

Henrik Andersen
Senior Business Development Director
Transportation , Denmark

Tel: +45 56402789